Բյուջեի նախագծեր

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2023-2025 թթ. (ներառյալ ՀՀ 2023 թ․ բյուջեի) ՄԺԾԾ հայտեր  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2023-2025 թթ ՄԺԾԾ (ներառյալ՝ 2023 թվականի պետական բյուջեի) բյուջետային նոր նախաձեռնություններ

ՀՀ ԱՍՀՆ 2023-2025 ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2023 թ. բյուջեի) հայտերը՝ պարտադիր և շարունակական հայեցողական ծախսերի մասով

2022 թվականի բյուջեի հայտի նախագիծ

2022-2024 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի  և 2022 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ

ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ՀՀ ԱՍՀՆ միջոցով իրականացվող ծրագրերի 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծ

2021-2023 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի  և 2021 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ

ՀՀ ԱՍՀՆ 2020-2022թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2020թ. բյուջետային ֆինանսավորման հայտեր՝ փաթեթ 1

ՀՀ ԱՍՀՆ 2020-2022թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2020թ. բյուջետային ֆինանսավորման հայտեր` փաթեթ 2

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2021-2023 թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտեր

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png