Գլխավոր Բյուջեի հաշվետվություններ

Բյուջեի հաշվետվություններ

2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ  հաշվետվություն

2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ  հաշվետվություն

2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվությունան ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեյով Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով նախատեսված միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեյով Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով նախատեսված և ֆինանսավորված միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ՀՀ 2012 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆիանասավորան և կատարման ցուցանիշներ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2009

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով ֆինանսավորվող ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջե ներառված ծրագրերի իրականացման աստիճանը բնորոշող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ հաշվետվության վերլուծություն

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png