Գլխավոր ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ

Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների միջոցառումների ծրագրի 2020 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ ԱՍՀՆ կողմից 2019թ․ իրականացված ՍՊՎԾ-2 հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտի եզրակացություն

Աշխատանքային հարաբերությունների բնագավառում իրավական դաշտի խնդիրների վերլուծության վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2019 Թ.-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների միջոցառումների ծրագրի 2019 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Նախարարության  համակարգում գործող ՊՈԱԿ-ների աշխատողների քանակներ, պաշտոնային դրույքաչափեր, խրախուսմանն ուղղվող միջոցների չափաքանակներ, կազմակերպությունների կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցների քանակներ

ՆԱԽԱՐԱՐ ՄԱՆԵ ԹԱՆԴԻԼՅԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱՎԱՐՄԱՆ 100 ՕՐԸ․ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2017-2019ԹԹ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՀՀ ԱՍՀՆ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,
ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԱՇԽԱՏԵԼ ՀԱՆՈՒՆ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ԱՊԱԳԱՅԻ ԳԼՈԲԱԼ ԶԵԿՈՒՅՑ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2019

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2015

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2014

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2013

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2012

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2011

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2010

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2009

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2007

 1. Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն
 2. Կենսաթոշակային ապահովության վարչություն
 3. Սոցիալական աջակցության վարչություն
 4. Վերլուծության և մոնիթորինգի վարչություն
 5. Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչություն
 6. Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն
 7. Հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչություն
 8. Քարտուղարություն
 9. Ժողովրդագրության բաժին
 10. Անձնակազմի կառավարման բաժին
 11. Միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչություն
 12. Հասարակայնության հետ կապերի բաժին
 13. Գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժին
 14. Զբաղվածության պետական գործակալություն
 15. Սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն
 16. ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն
 17. Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png