Գլխավոր ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կանոնադրություն

Կանոնադրություն

1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրություն 700-L
ՀՀ ԱՍՀՆ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
 2. ԱՍՀՆ Արտաքին կապերի վարչության կանոնադրություն
3. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի կանոնադրություն
4. ՀՀ ԱՍՀՆ քարտուղարության կանոնադրություն
5. ՀՀ ԱՍՀՆ Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կանոնադրություն
6. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատանքի և զբաղվածության վարչության կանոնադրություն
7. ՀՀ ԱՍՀՆ Ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության կանոնադրություն
8. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի Հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության կանոնադրություն
9. ՀՀ ԱՍՀՆ Ամփոփ վերլուծությունների,  մոնիթորինգի և գնահատման վարչության կանոնադրություն
10. ՀՀ ԱՍՀՆ Կենսաթոշակային ապահովության և այլ դրամական վճարների վարչության կանոնադրություն
11. ՀՀ ԱՍՀՆ Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության կանոնադրություն
12. ՀՀ ԱՍՀՆ Գնումների համակարգման բաժնի կանոնադրություն
13. ՀՀ ԱՍՀՆ Իրավաբանական բաժնի կանոնադրություն
14. ՀՀ ԱՍՀՆ Տնտեսական հարցերի բաժնի կանոնադրություն
ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությամբ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ  
15. «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
16. «Երևանի «Մանկան տուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
17. «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
18. «Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
19. «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
20. «Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
21. «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
22. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
23. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
24. «Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
25. «Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
26. «Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
27. «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
28. «Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
29. «Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
30. «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական  հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
31. «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
32. «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
33. «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
34. «Գյումրու տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
35. «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
36. «Նորքի տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png