Ազդարարման հաղորդումների հաշվառումն ու ձևակերպումն իրականացնելու նպատակով պատասխանատու