«Վորլդ վիժն հիմնադրամ»

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Իջևան, հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Վարդենիս, հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Թալին, հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Ալավերդի, հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Վարդենիս – մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Իջևան, մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Ալավերդի, մարտ