«Հայկական կարիտաս»

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ հունվար 1

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ հունվար 2

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ հունվար 3

18 տարին լրացած անձանց ցերեկային կենտրոններում խնամքի և սննդի տրամադրման ծառայություններ՝ հունվար

18 տարին լրացած անձանց ցերեկային կենտրոններում խնամքի և սննդի տրամադրման ծառայություններ՝ հունվար 1

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ` փետրվար

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ` փետրվար

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ փետրվար

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ փետրվար

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ` փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ փետրվար

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ մարտ 1

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ մարտ 2

Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ 3

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ մարտ