«Լիարժեք կյանք«

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ հունվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ հունվար 1

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ հունվար 2

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման ծառայություններ՝ հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ հունվար

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում՝ փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ փետրվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ փետրվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ փետրվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ փետրվար

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում ծրագիր՝ առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում՝ մարտ

Պետական հավաստագրերի հիման վրա աջակցող պարագաների տրամադրման ծառայություններ՝ մարտ

Երեխաների խնամքի ծառայությունների տրամադրում՝ մարտ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ մարտ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ մարտ 1