«Ջերմիկ անկյուն» ՀԿ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահենք փոքր խմբային տներում՝ մայիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահենք փոքր խմբային տներում՝ մայիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահենք փոքր խմբային տներում՝ մայիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա  խնամքի ծառայություններ համայնքահենք փոքր խմբային տներում՝ մարտ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա  խնամքի ծառայություններ համայնքահենք փոքր խմբային տներում՝ մարտ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա  խնամքի ծառայություններ համայնքահենք փոքր խմբային տներում՝ հունվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա  խնամքի ծառայություններ համայնքահենք փոքր խմբային տներում՝ հունվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա  խնամքի ծառայություններ համայնքահենք փոքր խմբային տներում՝ հունվար-Երևան

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահեն փոքր խմբային տներում՝ փետրվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահեն փոքր խմբային տներում ՝ փետրվար 1

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահեն փոքր խմբային տներում՝ փետրվար 2

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահեն փոքր խմբային տներում՝ ապրիլ 3

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահեն փոքր խմբային տներում՝ ապրիլ 4

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահեն փոքր խմբային տներում՝ ապրիլ 5

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահեն փոքր խմբային տներում՝ հունիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահեն փոքր խմբային տներում՝ հունիս 1

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահեն փոքր խմբային տներում՝ հունիս 2

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահեն փոքր խմբային տներում՝ հուլիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանցշուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահեն փոքր խմբային տներում՝ հուլիս 1