«Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ

Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ հոկտեմբեր

Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ օգոստոս

Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ մայիս

Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ – մարտ

Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ – փետրվար

Թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ ՝փետրվար

Թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ՝ ապրիլ

Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ հունիս

Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ հուլիս

Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ սեպտեմբեր

Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ նոյեմբեր

Թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռ բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ դեկտեմբեր