«Լիարժեք կյանք» ՀԿ

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում՝ մայիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մայիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մայիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մայիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մարտ

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում՝ մարտ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մարտ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ հունվար-մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հունվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ հունվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ հունվար

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում՝ հունվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ փետրվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ փետրվար

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում` փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ փետրվար

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում՝ ապրիլ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցության ցերեկային կենտրոնում` ապրիլ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցության ցերեկային կենտրոնում՝ ապրիլ 1

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ ապրիլ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ ապրիլ

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում՝ հունիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ հունիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցության ցերեկային կենտրոնում՝ 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցության ցերեկային կենտրոնում՝ հունիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցության ցերեկային կենտրոնում՝ հունիս 1

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցության ցերեկային կենտրոնում՝ 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն 1

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցության ցերեկային կենտրոնում՝ 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն 2

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցության ցերեկային կենտրոնում՝ Ստեփանավան, 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ հուլիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցության ցերեկային կենտրոնում՝ հուլիս 1

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ հուլիս