«Փրկություն» ՀԿ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ մայիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ մայիս

Եռամսյակային հաշվետվություն՝ փետրվար-մարտ

Եռամսյակային հաշվետվություն

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ- հոգեբանական աջակցություն՝ մարտ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ հունվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական աջակցությունն – փետրվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն – փետրվար 1

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում – ապրիլ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում – ապրիլ 1

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ հունիս

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ- հոգեբանական վերականգնում՝ 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ հուլիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ հուլիս 1