Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մայիս

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մայիս

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մայիս

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մայիս

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մայիս

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մայիս

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մարտ

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մարտ

Եռամսյակային հաշվետվություն՝ հունվար, փետրվար, մարտ (մաս 4)

Եռամսյակային հաշվետվություն՝ հունվար, փետրվար, մարտ (մաս 3)

Եռամսյակային հաշվետվություն՝ հունվար, փետրվար, մարտ (մաս 2)

Եռամսյակային հաշվետվություն՝ հունվար, փետրվար, մարտ (մաս 1)

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ մարտ

Դրամաշնորհային հաշվետվություն՝ մարտ

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն` հունվար

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ հունվար

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ հունվար

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ հունվար

Դրամաշնորհային հաշվետվություն` փետրվար

Դրամաշնորհային հաշվետվություն` փետրվար

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ փետրվար

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ փետրվար 1

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում` ապրիլ

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ ապրիլ 1

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ հունիս

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ հունիս 1

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ հուլիս