Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մայիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մայիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մայիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մայիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մայիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Վարդենիս՝ հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Ալավերդի՝ հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում – Իջևան – հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Վարդենիս՝ փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Ալավերդի – փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Իջևան – հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում` Իջևան – փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում ՝ Վարդենիս – հունվար 1

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում` Ալավերդի – փետրվար 1

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում – Իջևան՝ ապրիլ 

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում – Թալին՝ ապրիլ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում – Ալավերդի՝ ապրիլ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում – Վարդենիս՝ ապրիլ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Վարդենիս, հունիս 

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Թալին

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Իջևան

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Ալավերդի