Առաքելություն Հայաստան

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մայիս

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տնային խնամքի ծառայություններ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 7

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 6

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 5

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 4

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 3

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 2

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 1

Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 5

Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 4

Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 3

Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 2

Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մաս 1

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Սիսիանում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Հրազդանում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Արտաշատում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Արթիկում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Ալավերդիում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Վանաձորում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Սևանում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Ավանում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Աջափնյակում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Կապանում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Չարենցավանում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Արարատում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Նոր Նորքում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Հրազդանում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Էրեբունիում և Նուբարաշենում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Գյումրիում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Շենգավիթում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Նորք Մարաշում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Ճամբարակում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Քանաքեռ-Զեյթունում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Աբովյանում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Աջափնյակում և Դավթաշենում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ Արաբկիրում և Կենտրոնում՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ հունվար

Տնային խնամքի ծառայություններ՝ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար՝ հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հունվար

Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ հունվար

Տնային խնամքի ծառայություններ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար՝ հունվար

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ փետրվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ փետրվար

«Խնամքի ծառայություններ 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց» ծրագրի Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Ալավերդի՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ – Աբովյան`՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ – Հրազդան՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ – Քանաքեռ-Զեյթուն՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ – Շենգավիթ՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Ավան՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Կապան՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Չարենցավան՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Հրազդան՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ – Ավան՝ ապրիլ 1 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Մասիս՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայ,մաններում խնամքի ծառայություններ – Ճամբարակ՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ – Աջափնյակ և Դավթաշեն՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Սևան՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Նոր նորք և Մարաշ՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ -Էրեբունի և Նուբարաշեն՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ – Սիսիան՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Գյումրի՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Կապանի՝ ապրիլ 1

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Քանաքեռ Զեյթունի՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Վանաձոր՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Սևան՝ ապրիլ 

 Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Սիսիան՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Մասիս՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Գեղարքունիք՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Արտաշատ՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Արթիկ՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Աջափնյակ և Դավթաշեն՝ ապրիլ 1

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Շենգավիթ՝ ապրիլ 1

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Նոր Նորք և Նորք Մարաշ՝ ապրիլ 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Էրեբունի և Նուբարաշեն՝ ապրիլ 1

Հոգեկան առողջության խնամքի ծառայության՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ – Ճամբարակ՝ ապրիլ  

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններՍպիտակ՝ ապրիլ

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ -Արաբկիր և Կենտրոն՝ ապրիլ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ Արարատի, հունիս

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ` Գեղարքունիք, հունիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Սիսիան, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Մասիս, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Արտաշատ, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Վանաձոր, հունիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Արաբկիր և Կենտրոն, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Գյումրի, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Ճամբարակ, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Էրեբունու և Նուբարաշեն, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Արթիկ, հունիս

Հոգեկան առողջության Խնամքի ծառայություն՝ հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Շենգավիթ, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Սիսիան, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Քանաքեռ-Զեյթուն, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Չարենցավան, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Կապան, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Հրազդան, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Նոր Նորք և Նորք Մարաշ, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն 1

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն 2

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Սպիտակ, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Աջափնյակ և Դավթաշեն, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Աբովյան, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Ավան, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Սևան, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Կապան, հունիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Ճամբարակ, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Նոր Նորք և Մարաշ, հունսի 1

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Քանաքեռ-Զեյթուն, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Չարենցավան, հունիս 1

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Ավան, հունիս 1

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Հրազդան, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Աջափնյակ-Դավթաշեն, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Մասիս, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Շենգավիթ, հունիս 1

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Ալավերդի, հունիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Էրեբունի և Նուբարաշեն, հունիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Կապան, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Մասիս, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Քանաքեռ-Զեյթուն, հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Հրազդան, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Էրեբունի և Նուբարաշեն, հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Աբովյան, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Սիսիան, հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Չարենցավան, հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Ճամբարակ, հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Ավան, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Աջափնյակ և Դավթաշեն, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Արաբկիր և Կենտրոն, հուլիս  

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Քանաքեռ-Զեյթուն, հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Ճամբարակ, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Արտաշատ, հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Վանաձոր, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Արթիկ, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Սիսիան, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Ավան, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Աջափնյակ և Դավիթաշեն, հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Շենգավիթ, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Սպիտակ, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Նոր Նորք և Նորք Մարաշ, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Ալավերդի, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Գյումրի, հուլիս 

Տնային խնամքի ծառայություններ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար՝ հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայություններ՝ Նոր Նորք և Նորք Մարաշ, հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Սևան, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Կապան, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Էրեբունի և Նուբարաշեն, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ Շենգավիթ, հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Սևան, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Մասիս, հուլիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Չարենցավան, հուլիս 

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ՝ Հրազդան, հուլիս 

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Գեղարքունիք, հուլիս 

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ Արարատ, հուլիս