Արմավիրի զարգացման կենտրոն

Արմավիրի համայնքում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մայիս

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ մայիս

Արմավիր քաղաքում տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ մայիս

Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ մարտ

Արմավիր քաղաքում տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ մարտ

Արմավիր քաղաքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ մարտ

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ եռամսյակային հաշվետվություն

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ՝ մարտ

Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ հունվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն՝ հունվար

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ հունվար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ փետրվար

Արմավիրի համայնքում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ՝ փետրվար

Արմավիր համայնքում տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ՝ փետրվար

Արմավիր քաղաքում տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՝ ապրիլ

Արմավիր քաղաքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ ապրիլ

Արմավիր համայնքում Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ ապրիլ

Արմավիրի համայնքում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ ապրիլ

Արմավիրի համայնքում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ հունիս

Արմավիր համայնքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում՝ հունիս

Արմավիր համայնքում տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ՝ հունիս

Արմավիր համայնքում տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ հունիս

Արմավիր համայնքում Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Արմավիր համայնքում տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ՝ հուլիս

Արմավիր համայնքում երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում՝ հուլիս