Գլխավոր ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին կից հասարակական խորհուրդ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2016 թ.-ի հունիսի 3-ի N 62-Ա/1 հրամանի համաձայն հաստատվել է նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմն ու առավելագույն թվաքանակը: Հասարակական խորհուրդը խորհրդակցական մարմին է, որի նպատակն է աջակցել Նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների առավել արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում Նախարարության կողմից վարվող քաղաքականության առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ: Խորհրդի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն է: Խորհրդի անդամներ են այն հասարակական կազմակերպությունների, զանգվածային լրատվության միջոցների, ազգային փոքրամասնություններ ներկայացնող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև այն շահագրգիռ անձինք, որոնց գործունեության բնույթը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գործունեության հիմնական ուղղություններին:

Խորհրդի աշխատանքների կազմակերպումը, նիստերի անցկացումը, ընդունվող որոշումների բնույթը, նիստի արձանագրման և խորհրդի գործավարության կարգը, խորհրդի նիստը նախագահողի և խորհրդի անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները, խորհրդի անդամի լիազորությունների դադարեցումը, ինչպես նաև խորհրդում քննարկված հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածումն ու հաշվետվությունների հրապարակումն իրականացվում են համաձայն նախարարի 2016 թ.-ի N 49-Ա/1 հրամանի:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2017 թ.-ի N 96-Ա/1 հրամանը 2016 թ.-ի N 62-Ա/1 և N 49-Ա/1 հրամաններում իրականացված փոփոխությունների վերաբերյալ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2018թ. N 81-Ա/1 հրամանը 2016թ. N 62-Ա/1 և N 49-Ա/1 հրամաններում իրականացված փոփոխությունների վերաբերյալ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2019թ. N 53-Ա/1 հրամանը 2016թ. հունիսի 3-ի N 62-Ա/1 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Խորհրդի կազմը

Հայտեր

Ֆիզիկական անձանց դիմումի ձև

Իրավաբանական անձանց դիմումի ձև

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ամփոփաթերթ

ՀՀ ԱՍՀ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՐԿԱՄՅԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հաշվետվություն 2017 թ.-ի ընթացքում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին կից հասարակական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ՝  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԵՎ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png