Դրամաշնորհային պայմանագրի հիման վրա տրամադրվող ծառայությունների հաշվետվություններ

Տեղեկատվության հրապարակում՝ Լիարժեք կյանք

Հաշվետվություն 1

Հաշվետվություն 2

Հաշվետվություն 3

 

Տեղեկատվության հրապարակում՝ Մանկական զարգացման հիմնադրամ

Հաշվետվություն 1

 

Տեղեկատվության հրապարակում՝ «Փրկություն» հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ

Հաշվետվություն 1

 

Տեղեկատվության հրապարակում՝ Աստղավարդ

Հաշվետվություն 1

 

Տեղեկատվության հրապարակում՝ Արմավիր զարգացման կենտրոն

Հաշվետվություն 1