Դիմումների տեսություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես  նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

           2021թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 8488 փաստաթուղթ, որից 2407 գրություն, 58 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 3008 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2 հանրագիր, 3013 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3052:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1436 քաղաքացի, որից 268-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 989-ը՝ բանավոր դիմում, 179-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3010 դիմում, որից 2021-ը գրավոր է, 989-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1934-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 87-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4140 փաստաթուղթ, որից 2226 գրություն, 1850 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 33-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 1850 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 683 (37%)-ը պարզաբանվել է, 114 (6%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 1032-ը (56%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 21-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 527 (26%), օգնություն հատկացնելու 442 (22%), կենսաթոշակային նպաստների 178 (9%), բնակարան հատկացնելու  144 (7%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 137 (7%), տարեցների հիմնահարցերի 117 (6%), տեղեկատվության տրամադրման (5%), սոցիալական աջակցության նպաստների 92 (5%) , կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 88 (4%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 72 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել կենսաթոշակային նպաստների 207 (21%), դիմումի ընթացքի վերաբերյալ (16%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 155 (16%), կենսաթոշակ ստանալու 147 (15%),  օգնություն հատկացնելու 104 (11%), ավանդի փոխհատուցման 76 (8%), բնակարան հատկացնելու  51 (5%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 61 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 34 (3%) և հաշմանդամության խմբի վերանայման 32 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ ընդունելություն չի կայացել։

­2020Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ.  ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 780117508Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 35238488Նվազել է-9020
2Գրություններ, որից՝ 56-օրենսդրական ակտի նախագիծ3288Գրություններ, որից՝  58 – իրավական ակտի նախագիծ     2465Նվազել է-823
3Ներքին փաստաշրջանառություն7801Ներքին փաստաշրջանառություն3013Նվազել է-4788
4Քաղաքացիների դիմումներ6419Քաղաքացիների դիմումներ3010Նվազել է-3409
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 29-ԹԵԺ ԳԻԾ5836ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝  0 – ԹԵԺ ԳԻԾ2021Նվազել է-3815
 բ.  Բանավոր դիմումներ583բ.  Բանավոր դիմումներ989Աճել է406
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը853Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1436Աճել է583
 ա. Գրավոր դիմումներ270ա. Գրավոր դիմումներ989Աճել է719
 բ.  Բանավոր դիմումներ583բ.  Բանավոր դիմումներ268Նվազել է-315
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      0գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      179Աճել է179
6Հսկողական փաստաթղթեր508Հսկողական փաստաթղթեր435Նվազել է-73
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ135ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ191Աճել է56
  
 2020Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ6934Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4140Նվազել է-2794
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝  64-օրենսդրական  ակտի նախագիծ1252Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 64 -օրենսդրական  ակտի նախագիծ2290Աճել է1038
3Դիմումների պատասխաններ5682Դիմումների պատասխաններ1850Նվազել է-3832

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. մայիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես 

նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական 

վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7301 փաստաթուղթ, որից 2771 գրություն, 55 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3043 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1432 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3149:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1500  քաղաքացի, որից 295-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 935-ը՝ բանավոր դիմում, 270-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3043 դիմում, որից  2108-ը գրավոր է, 935-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից  2042-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 66-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4422 փաստաթուղթ,  որից 1715 գրություն, 2651  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև  56 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   26-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  2651 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1560 (59%)-ը պարզաբանվել է, 992-ը (37%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, 84 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, իսկ 15-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 619 (29%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 543 (26%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 231 (11%),  բնակարան հատկացնելու  125 (6%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 124 (6%), կենսաթոշակային նպաստների 113 (5%), տարեցների հիմնահարցերի 83 (4%),   սոցիալական աջակցության նպաստների 55 (3%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 52 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 205 (22%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 158 (17%), կենսաթոշակային նպաստների 153 (16%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 104 (11%), օգնություն հատկացնելու 81 (9%), ավանդի փոխհատուցման 65 (7%), բնակարան հատկացնելու  65 (7%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 51 (5%) և  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 21 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարների  երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի։

 2020Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 244019436Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 14327301Նվազել է-12135
2Գրություններ, որից՝ 62-օրենսդրական ակտի նախագիծ2096Գրություններ,  որից՝  55-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2826Աճել է730
3Ներքին փաստաշրջանառություն2440Ներքին փաստաշրջանառություն1432Նվազել է-1008
4Քաղաքացիների դիմումներ14900Քաղաքացիների դիմումներ3043Նվազել է-11857
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ14433ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 0 -ԹԵԺ ԳԻԾ2108Նվազել է-12325
 բ.  Բանավոր դիմումներ467բ.  Բանավոր դիմումներ935Աճել է468
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը678Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1500Աճել է822
 ա. Գրավոր դիմումներ211ա. Գրավոր դիմումներ295Աճել է84
 բ.  Բանավոր դիմումներ467բ.  Բանավոր դիմումներ935Աճել է468
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       270Աճել է270
6Հսկողական փաստաթղթեր540Հսկողական փաստաթղթեր521Նվազել է-19
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ120ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ128Աճել է8
       
 2020Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ18112Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4422Նվազել է-13690
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 64-օրենսդրական ակտի նախագիծ1029Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -56 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1771Աճել է742
3Դիմումների պատասխաններ17083Դիմումների պատասխաններ2651Նվազել է-14432

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի,ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 8961 փաստաթուղթ, որից 2386 գրություն, 51 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3610 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2914 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 5222:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1315  քաղաքացի, որից 431-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 656-ը՝ բանավոր դիմում, 228-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3610 դիմում, որից  2954-ը գրավոր է, 656-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից  2816-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 138-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4964 փաստաթուղթ,  որից 1577 գրություն, 3302 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև  85 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   53-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  3302 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 2041 (62%)-ը պարզաբանվել է, 945 (29%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 161-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան, իսկ 155-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 901 (31%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 711 (24%), աշխատատանքի տեղավորման միջնորդության 344 (12%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 186 (6%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 179 (6%),   բնակարան հատկացնելու  124 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 97 (3%), կենսաթոշակային նպաստների 80 (3%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 72 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 230 (35%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 173 (26%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 47 (7%), կենսաթոշակային նպաստների 39 (6%), օգնություն հատկացնելու 38 (6%), ավանդի փոխհատուցման 31 (5%), բնակարան հատկացնելու 33 (5%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 24 (4%) և  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 23 (4%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարների  երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է տաս քաղաքացի։

 2020Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 219021504Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 29148961Նվազել է12543
2Գրություններ, որից՝ 85-օրենսդրական ակտի նախագիծ1887Գրություններ,  որից՝  51-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2437Աճել է550
3Ներքին փաստաշրջանառություն2190Ներքին փաստաշրջանառություն2914Աճել է724
4Քաղաքացիների դիմումներ17427Քաղաքացիների դիմումներ3610Նվազել է-13817
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 6-ԹԵԺ ԳԻԾ16894ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 0 -ԹԵԺ ԳԻԾ2954Նվազել է-13940
 բ.  Բանավոր դիմումներ533բ.  Բանավոր դիմումներ656Աճել է123
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը590Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1315Աճել է725
 ա. Գրավոր դիմումներ57ա. Գրավոր դիմումներ431Աճել է374
 բ.  Բանավոր դիմումներ533բ.  Բանավոր դիմումներ656Աճել է123
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       228Աճել է228
6Հսկողական փաստաթղթեր449Հսկողական փաստաթղթեր483Աճել է34
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ165ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ162Նվազել է-3
       
 2020Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ8003Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4964Նվազել է-3039
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 76-օրենսդրական ակտի նախագիծ947Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ – 85 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1662Աճել է715
3Դիմումների պատասխաններ7056Դիմումների պատասխաններ3302Նվազել է-3754

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. մարտ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի,ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 12483 փաստաթուղթ, որից 3306 գրություն, 74 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 5162 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3941 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 4711:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1616 քաղաքացի, որից 443-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 923-ը՝ բանավոր դիմում, 250-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5162 դիմում, որից 4239-ը գրավոր է, 923-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 4113-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 126-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 5589 փաստաթուղթ, որից 1873 գրություն, 3593 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 123 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 75-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 3593 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1949 (54%)-ը պարզաբանվել է, 1380 (38%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 45-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 219-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 1332 (31%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1282 (30%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 330 (8%), տարեցների հիմնահարցերի 245 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 239 (6%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 169 (4%), բնակարան հատկացնելու  166 (4%), կենսաթոշակային նպաստների 140 (3%), տեղեկատվության տրամադրման 92 (2%) և սոցիալական աջակցության նպաստների 78 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 230 (25%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 138 (15%), օգնություն հատկացնելու 122 (13%), ավանդի փոխհատուցման 87 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 66 (7%),  բնակարան հատկացնելու  59 (6%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 50 (5%), սոցիալական աջակցության նպաստների 48 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 40 (4%), և աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 28 (3%), աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 25 (3%) վերաբերյալ  դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ կայացել է 3 ընդունելություն՝ 7 անձի մասնակցությամբ։

 2020Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ.  ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝9253Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝12483Աճել է3230
2Պաշտոնական գրություններ2683Գրություններ, որից՝ 74-օրենսդրական ակտի նախագիծ     3380Աճել է623
3Ներքին փաստաշրջանառություն2680Ներքին փաստաշրջանառություն3941Աճել է1261
4Քաղաքացիների դիմումներ3890Քաղաքացիների դիմումներ5162Աճել է1272
 ա. Գրավոր դիմումներ3531ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝  0-ԹԵԺ ԳԻԾ4239Աճել է708
 բ.  Բանավոր դիմումներ359բ.  Բանավոր դիմումներ923Աճել է564
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը896Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1616Աճել է720
 ա. Գրավոր դիմումներ234ա. Գրավոր դիմումներ443Աճել է209
 բ.  Բանավոր դիմումներ359բ.  Բանավոր դիմումներ923Աճել է564
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      303գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      250Նվազել է-53
6Հսկողական փաստաթղթեր504Հսկողական փաստաթղթեր552Աճել է48
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ136ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ214Աճել է78
  
 2020Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3773Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5589Աճել է1816
2Պաշտոնական գրություններ1208Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 123-օրենսդրական  ակտի նախագիծ1996Աճել է665
3Դիմումների պատասխաններ2565Դիմումների պատասխաններ3593Աճել է1028

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի,ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 11388 փաստաթուղթ, որից 2771 գրություն, 86 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 5008 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3523 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 4094:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1864 քաղաքացի, որից 318-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1265-ը՝ բանավոր դիմում, 281-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5008 դիմում, որից 3743-ը գրավոր է, 1265-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 3684-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 59-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4998 փաստաթուղթ, որից 1710 գրություն, 3225 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան, ինչպես նաև 63 մշակված օրենսդրական ակտ, որից 57-ը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված 3225 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1777(55%)-ը պարզաբանվել է, 1130 (35%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 61-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 257-ին (8%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1280 (34%), օգնություն հատկացնելու 1228 (33%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 286 (8%), կենսաթոշակային նպաստների 182 (5%), բնակարան հատկացնելու  150 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 142 (4%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 124 (3%), սոցիալական աջակցության նպաստների 92 (2%) և տարեցների հիմնահարցերի 68 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 459 (36%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 205 (16%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 150 (12%), ավանդի փոխհատուցման 100 (8%), բնակարան հատկացնելու  80 (6%),  կենսաթոշակային նպաստների 61 (5%), սոցիալական աջակցության նպաստների 61 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 34 (3%) և զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության 29 (2%)վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխնախարարների մոտ կայացել է 2 ընդունելություն՝ 3 անձի մասնակցությամբ։

­2020Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ.  ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 33258980Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 352311388Աճել է2394
2Գրություններ, որից՝   42- իրավական ակտի նախագիծ     2585Գրություններ, որից՝  86 – իրավական ակտի նախագիծ     2857Աճել է272
3Ներքին փաստաշրջանառություն3325Ներքին փաստաշրջանառություն3523Աճել է184
4Քաղաքացիների դիմումներ3070Քաղաքացիների դիմումներ5008Աճել է1938
 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 21 – ԹԵԺ ԳԻԾ2651ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝  0 – ԹԵԺ ԳԻԾ3743Աճել է1092
 բ.  Բանավոր դիմումներ419բ.  Բանավոր դիմումներ1265Աճել է846
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1299Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1864Աճել է814
 ա. Գրավոր դիմումներ397ա. Գրավոր դիմումներ318Նվազել է-79
 բ.  Բանավոր դիմումներ419բ.  Բանավոր դիմումներ1265Աճել է846
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      483գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      281Նվազել է-202
6Հսկողական փաստաթղթեր409Հսկողական փաստաթղթեր563Աճել է154
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ103ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ193Աճել է90
   
 2020Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3701Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4998Աճել է1297
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 68- իրավական նախագիծ   1179Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 63- իրավական նախագիծ   1773Աճել է594
3Դիմումների պատասխաններ2522Դիմումների պատասխաններ3225Աճել է703

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2021թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7681 փաստաթուղթ, որից 2032 գրություն, 65 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3266 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2318 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3044:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 980  քաղաքացի, որից 161-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 628-ը՝ բանավոր դիմում, 191-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3266  դիմում, որից  2638-ը գրավոր է, 628-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2605-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 33-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3381  փաստաթուղթ,  որից 960 գրություն, 2373  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  48 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   42-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  2373 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1471 (62%)-ը պարզաբանվել է, 716 (30%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 145-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան , իսկ 41-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 938 (36%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 701 (27%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 267 (10%),  կենսաթոշակային նպաստների 187 (7%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 125 (5%), բնակարան հատկացնելու  84 (3%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 97 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 87 (3%) և տարեցների հիմնահարցերի 50 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 188 (30%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 104 (17%),  կենսաթոշակային նպաստների 82 (13%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 77 (12%), ավանդի փոխհատուցման 58 (9%), բնակարան հատկացնելու  36 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 35 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 13 (2%) և  աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 11 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում   նախարարի   և   փոխնախարարների  մոտ   ընդունելություն չի կայացել։

 2020Թ. ՀՈՒՆԱՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 27257414Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 23187681Աճել է267
2Գրություններ, որից՝ 26-օրենսդրական ակտի նախագիծ2040Գրություններ,  որից՝  65-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2097Աճել է57
3Ներքին փաստաշրջանառություն2725Ներքին փաստաշրջանառություն2318Նվազել է-407
4Քաղաքացիների դիմումներ2649Քաղաքացիների դիմումներ3266Աճել է617
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 11-ԹԵԺ ԳԻԾ2214ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 5 -ԹԵԺ ԳԻԾ2638Աճել է424
 բ.  Բանավոր դիմումներ435բ.  Բանավոր դիմումներ628Աճել է193
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1274Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը980Նվազել է-294
 ա. Գրավոր դիմումներ453ա. Գրավոր դիմումներ161Նվազել է-292
 բ.  Բանավոր դիմումներ435բ.  Բանավոր դիմումներ628Աճել է193
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       386գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       191Նվազել է-195
6Հսկողական փաստաթղթեր296Հսկողական փաստաթղթեր316Աճել է20
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ177ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ119Նվազել է-58
       
 2020Թ.ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2116Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3381 Աճել է1265
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 34 օրենսդրական ակտի նախագիծ753Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -48 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1008Աճել է255
3Դիմումների պատասխաններ1363Դիմումների պատասխաններ2373Աճել է1010

Արխիվ     2020   2019    2018    2017    2016