Գլխավոր ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

           2021թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7680 փաստաթուղթ, որից 2047 գրություն, 65 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3266 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2302 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2606:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1071  քաղաքացի, որից 252-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 628-ը՝ բանավոր դիմում, 191-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3266  դիմում, որից  2638-ը գրավոր է, 628-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2605-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 33-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3381  փաստաթուղթ,  որից 960 գրություն, 2373  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  48 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   42-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  2373 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1471 (62%)-ը պարզաբանվել է, 716 (30%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 41-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 145-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 938 (36%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 701 (27%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 267 (10%),  կենսաթոշակային նպաստների 187 (7%), կենսաթոշակների նշանակման և վերանայման 125 (5%), բնակարան հատկացնելու  84 (3%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 97 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 87 (3%) և տարեցների հիմնահարցերի 50 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 104 (17%), օգնություն հատկացնելու 188 (30%),  կենսաթոշակային նպաստների 82 (13%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 77 (12%), ավանդի փոխհատուցման 58 (9%), բնակարան հատկացնելու  36 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 35 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 13 (2%) և  աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 11 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում   նախարարի   և   փոխնախարարների  մոտ   ընդունելություն չի կայացել։

 2020Թ. ՀՈՒՆԱՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 27257414Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 23027680Աճել է266
2Գրություններ, որից՝ 26-օրենսդրական ակտի նախագիծ2040Գրություններ,  որից՝  65-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2112Աճել է72
3Ներքին փաստաշրջանառություն2725Ներքին փաստաշրջանառություն2302Նվազել է-423
4Քաղաքացիների դիմումներ2649Քաղաքացիների դիմումներ3266Աճել է617
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 11-ԹԵԺ ԳԻԾ2214ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 5 -ԹԵԺ ԳԻԾ2638Աճել է424
 բ.  Բանավոր դիմումներ435բ.  Բանավոր դիմումներ628Աճել է193
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1274Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1071Նվազել է-203
 ա. Գրավոր դիմումներ453ա. Գրավոր դիմումներ252Նվազել է-201
 բ.  Բանավոր դիմումներ435բ.  Բանավոր դիմումներ628Աճել է193
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       386գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       191Նվազել է-195
6Հսկողական փաստաթղթեր296Հսկողական փաստաթղթեր316Աճել է20
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ177ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ119Նվազել է-58
       
             2020Թ.ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2116Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3381 Աճել է1265
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 34 օրենսդրական ակտի նախագիծ753Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -48 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1008Աճել է255
3Դիմումների պատասխաններ1363Դիմումների պատասխաններ2373Աճել է1010

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

           2020թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 17946 փաստաթուղթ, որից 3387 գրություն, 151 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  4423 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 9985 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 4284:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 802 քաղաքացի, որից 266-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 422-ը՝ բանավոր դիմում, 114-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4423  դիմում, որից  4001-ը գրավոր է, 422-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 3927-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 74-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 5957 փաստաթուղթ,  որից 2067 գրություն, 3761 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  129 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   104-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  3761 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 2462 (65%)-ը պարզաբանվել է, 980 (26%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 115-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 204-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 1986 (50%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 903 (23%), կենսաթոշակային նպաստների 276 (7%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 238 (6%),  բնակարան հատկացնելու  144 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 125 (3%), տարեցների հիմնահարցերի 116 (3%)  և  սոցիալական աջակցության նպաստների 70 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 129 (31%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 116 (27%), բնակարան հատկացնելու  54 (13%), կենսաթոշակային նպաստների 34 (8%), օգնություն հատկացնելու 22 (5%), սոցիալական աջակցության նպաստների 16 (4%), ավանդի փոխհատուցման 17 (4%) , տարեցների հիմնահարցերի 13 (3%)  և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 9 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարների  երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի։

 2019Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 26337604Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 998517946Աճել է10342
2Գրություններ, որից՝ 45-օրենսդրական ակտի նախագիծ2729Գրություններորից՝  151-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 3538Աճել է809
3Ներքին փաստաշրջանառություն2633Ներքին փաստաշրջանառություն9985Աճել է7352
4Քաղաքացիների դիմումներ2242Քաղաքացիների դիմումներ4423Աճել է2181
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 5-ԹԵԺ ԳԻԾ1731ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 23 –ԹԵԺ ԳԻԾ4001Աճել է2270
 բ.  Բանավոր դիմումներ511բ.  Բանավոր դիմումներ422Նվազել է89  
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1423Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը802Նվազել է621  
 ա. Գրավոր դիմումներ270ա. Գրավոր դիմումներ266Նվազել է4
 բ.  Բանավոր դիմումներ511բ.  Բանավոր դիմումներ422Նվազել է89
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       642գ. Ինֆոտեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       114Նվազել է528
6Հսկողական փաստաթղթեր476Հսկողական փաստաթղթեր502Աճել է26
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ51ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ273Աճել է222
       
 2019Թ.ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2881Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5957Աճել է3076
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 64 օրենսդրական ակտի նախագիծ1221Պաշտոնական գրություններորից՝ -129 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2196Աճել է975
3Դիմումների պատասխաններ1660Դիմումների պատասխաններ3761Աճել է2101

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2020թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 8113 փաստաթուղթ, որից 2193 գրություն, 97 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2706 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3117 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2606:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 719 քաղաքացի, որից 268-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 412-ը՝ բանավոր դիմում, 39-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2706  դիմում, որից 2294-ը գրավոր է, 412-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2144-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 150-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3258 փաստաթուղթ,  որից 1448 գրություն, 1755  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  55 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   35-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  1755 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 743 (42%)-ը պարզաբանվել է, 813 (46%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 24-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 175-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 862 (38%), օգնություն հատկացնելու 482 (21%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 331 (14%),  կենսաթոշակային նպաստների 191 (8%), բնակարան հատկացնելու  137 (6%),հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 81 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 71 (3%) և տարեցների հիմնահարցերի 55 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 124 (30%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 119 (29%), բնակարան հատկացնելու  54 (13%), կենսաթոշակային նպաստների 25 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 20 (5%), օգնություն հատկացնելու 24 (6%), ավանդի փոխհատուցման 11 (3%) ,հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 12 (3%), աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 7 (2%)  և տարեցների հիմնահարցերի 7 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում   նախարարի   և   փոխնախարարների  մոտ ընդունելություն չի կայացել։

  2019Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 2411 7131 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 3117 8113 Աճել է 982
2 Գրություններ, որից՝ 30-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2333 Գրություններ,  որից՝  97-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2290 Նվազել է -43
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 2411 Ներքին փաստաշրջանառություն 3117 Աճել է 706
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2387 Քաղաքացիների դիմումներ 2706 Աճել է 319
  ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 13-ԹԵԺ ԳԻԾ 1863 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 23 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2294 Աճել է 431
  բ.  Բանավոր դիմումներ 524 բ.  Բանավոր դիմումներ 412 Նվազել է -112
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1350 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 719 Նվազել է -631
  ա. Գրավոր դիմումներ 334 ա. Գրավոր դիմումներ 267 Նվազել է -67
  բ.  Բանավոր դիմումներ 524 բ.  Բանավոր դիմումներ 412 Նվազել է -112
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       492 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       39 Նվազել է -453
6 Հսկողական փաստաթղթեր 466 Հսկողական փաստաթղթեր 262 Նվազել է -204
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 75 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 138 Աճել է 63
             
  2019Թ.ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2892 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3258 Աճել է 366
2 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 89 օրենսդրական ակտի նախագիծ 1074 Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -55 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1503 Աճել է 429
3 Դիմումների պատասխաններ 1818 Դիմումների պատասխաններ 1755 Նվազել է -63

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2020թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7909 փաստաթուղթ, որից 2482 գրություն, 134 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2202 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3091 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3627:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 745 քաղաքացի, որից 247-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 389-ը՝ բանավոր դիմում, 109-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2202  դիմում, որից 1813-ը գրավոր է, 389-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1632-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 181-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3574 փաստաթուղթ,  որից 1312 գրություն, 2218  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  44 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   29-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  2218  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1098 (50%)-ը պարզաբանվել է, 858 (39%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 224-ը (10%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 38-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

 Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 777 (43%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 373 (21%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 159 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 108 (6%), բնակարան հատկացնելու  86 (5%), օգնություն հատկացնելու 57 (3%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 54 (3%), տարեցների հիմնահարցեր 63 (3%), կենսաթոշակային նպաստների 41 (2%) և աշխատանք տրամադրելու  42 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 134 (34%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 110 (28%), բնակարան հատկացնելու  48 (12%), կենսաթոշակային նպաստների 36 (9%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 9 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 13 (3%), օգնություն հատկացնելու 9 (2%), ավանդի փոխհատուցման 9 (2%)  և  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 6 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում   նախարարի   և   փոխնախարարների  մոտ ընդունելություն չի կայացել։

  2019Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 2448 7409 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 3091 7909 Աճել է 500
2 Գրություններ, որից՝ 30-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2450 Գրություններ,  որից՝  134-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2616 Աճել է 166
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 2448 Ներքին փաստաշրջանառություն 3091 Աճել է 643
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2511 Քաղաքացիների դիմումներ 2202 Նվազել է -309
  ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ 1689 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 24 -ԹԵԺ ԳԻԾ 1813 Աճել է 124
  բ.  Բանավոր դիմումներ 822 բ.  Բանավոր դիմումներ 389 Նվազել է -433
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1567 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 745 Նվազել է -822
  ա. Գրավոր դիմումներ 272 ա. Գրավոր դիմումներ 247 Նվազել է -25
  բ.  Բանավոր դիմումներ 822 բ.  Բանավոր դիմումներ 389 Նվազել է -433
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       473 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       109 Նվազել է -364
6 Հսկողական փաստաթղթեր 445 Հսկողական փաստաթղթեր 343 Նվազել է -102
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 83 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 157 Աճել է 74
             
  2019Թ.ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2943 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3574 Աճել է 631
2 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 79 օրենսդրական ակտի նախագիծ 1071 Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ –44 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1356 Աճել է 285
3 Դիմումների պատասխաններ 1872 Դիմումների պատասխաններ 2218 Աճել է 346

01.09.2020-30.09.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ     

        2020թ. սեպտեմբեր  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 9696 փաստաթուղթ, որից 2426 գրություն, 68 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3744 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3458 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3784:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1187 քաղաքացի, որից 412-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 691-ը՝ բանավոր դիմում, 84-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3744  դիմում, որից  3053-ը գրավոր է, 691-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2862-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 191-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4635 փաստաթուղթ,  որից 1473 գրություն, 3104 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  58 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   33-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  3104  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1668 (54%)-ը պարզաբանվել է, 1076 (35%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 57-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 303-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1105 (36%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 476 (16%), օգնություն հատկացնելու 313 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 238 (8%), բնակարան հատկացնելու  202 (7%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 149 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 147 (5%),  կենսաթոշակային նպաստների 110 (4%),  աշխատանք տրամադրելու 99 (3%) , տարեցների հիմնահարցերի 97 (3%) և  ավանդի փոխհատուցման 52 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 155 (22%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 144 (21%), բնակարան հատկացնելու  144 (21%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 59 (9%), սոցիալական աջակցության նպաստների 49 (7%), ավանդի փոխհատուցման 38 (5%), օգնություն հատկացնելու 32 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 21 (3%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 16 (2%)  և տեղեկատվության տրամադրման 11 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարների  երեք  ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս  քաղաքացի։

  2019Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 2184 7236 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 3458 9696 Աճել է 2460
2 Գրություններ, որից՝43-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2554 Գրություններ,  որից՝  68-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2494 Նվազել է -60
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 2184 Ներքին փաստաշրջանառություն 3458 Աճել է 1274
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2498 Քաղաքացիների դիմումներ 3744 Աճել է 1246
  ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 6-ԹԵԺ ԳԻԾ 1760 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ -36  ԹԵԺ ԳԻԾ 3053 Աճել է 1293
  բ.  Բանավոր դիմումներ 738 բ.  Բանավոր դիմումներ 691 Նվազել է -47
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1384 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1187 Նվազել է -197
  ա. Գրավոր դիմումներ 313 ա. Գրավոր դիմումներ 412 Աճել է 99
  բ.  Բանավոր դիմումներ 738 բ.  Բանավոր դիմումներ 691 Նվազել է -47
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       333 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       84 Նվազել է -249
6 Հսկողական փաստաթղթեր 483 Հսկողական փաստաթղթեր 392 Նվազել է -91
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 80 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 146 Աճել է 66
             
  2019Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3288 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4635 Աճել է 1347
2 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ -78 օրենսդրական ակտի նախագիծ 1176 Պաշտոնական գրություններ,  որից՝- 58 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1531 Աճել է 355
3 Դիմումների պատասխաններ 2112 Դիմումների պատասխաններ 3104 Աճել է 992

                                                   01.08.2020-31.08.2020 

 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

2020թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության                                                           վերաբերյալ

2020թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 9345 փաստաթուղթ, որից 2278 գրություն, 41 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3599 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3427 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3834:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1109 քաղաքացի, որից 209-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 881-ը՝ բանավոր դիմում, 19-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3599  դիմում, որից  2718-ը գրավոր է, 881-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2597-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 121-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4378 փաստաթուղթ,  որից 1193 գրություն, 3124 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  61 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   22-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  3124  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1890 (60%)-ը պարզաբանվել է, 929 (30%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 48-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 257-ին (8%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1041 (38%),  օգնություն հատկացնելու 320 (12%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 260 (10%), բնակարան հատկացնելու  220 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 214 (8%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 179 (7%), կենսաթոշակային նպաստների 161 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 100 (4%),   աշխատանք տրամադրելու 83 (3%) և  ավանդի փոխհատուցման 48 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 183 (21%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 172 (20%), օգնություն հատկացնելու 122 (14%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 87 (10%), բնակարան հատկացնելու  89 (10%), ավանդի փոխհատուցման 51 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 47 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 35 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 26 (3%)  և տեղեկատվության տրամադրման 15 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է նախարարի   մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի: Կայացել է  փոխնախարարների   երեք  ընդունելություն, որին մասնակցել է  յոթ քաղաքացի։

  2019Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՕԳՈՍՏՈՍ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝2290 7813 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 3427 9345 Աճել է 1532
2 Գրություններ, որից՝42-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2910 Գրություններ,  որից՝  41-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2319 Նվազել է -591
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 2290 Ներքին փաստաշրջանառություն 3427 Աճել է 1137
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2613 Քաղաքացիների դիմումներ 3599 Աճել է 986
  ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 8-ԹԵԺ ԳԻԾ 1932 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝57 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2718 Աճել է 786
  բ.  Բանավոր դիմումներ 681 բ.  Բանավոր դիմումներ 881 Աճել է 200
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1376 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1090 Նվազել է -286
  ա. Գրավոր դիմումներ 428 ա. Գրավոր դիմումներ 209 Նվազել է -219
  բ.  Բանավոր դիմումներ 681 բ.  Բանավոր դիմումներ 881 Աճել է 200
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       267 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       19 Նվազել է -248
6 Հսկողական փաստաթղթեր 370 Հսկողական փաստաթղթեր 383 Աճել է 13
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 82 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 109 Աճել է 27
             
  2019Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2624 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4378 Աճել է 1754
2 Պաշտոնական գրություններ, որից՝62 օրենսդրական ակտի նախագիծ 905 Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -61 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1254 Աճել է 349
3 Դիմումների պատասխաններ 1719 Դիմումների պատասխաններ 3124 Աճել է 1405

                                                       01.07.2020-31.07.2020 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաևնախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության   վերաբերյալ

2020թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 12129 փաստաթուղթ, որից 2749 գրություն, 39 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  5107 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 4234 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 5269:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1259 քաղաքացի, որից 138-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1121-ը՝ բանավոր դիմում ։

Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5107  դիմում, որից  3986-ը գրավոր է, 1121-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 3820-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 166-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 6089 փաստաթուղթ,  որից 1249 գրություն, 4786 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  54 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   27-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  4786  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 3608 (75%)-ը պարզաբանվել է, 806 (17%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 104-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 268-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 1148 (29%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 900 (23%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 420 (11%), կենսաթոշակային նպաստների 334 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 318 (8%), բնակարան հատկացնելու  269 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 228 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 141 (4%),   աշխատանք տրամադրելու 95 (2%) և  ավանդի փոխհատուցման 79 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 394 (35%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 184 (16%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 166 (15%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 112 (10%), ավանդի փոխհատուցման 63 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 54 (5%), բնակարան հատկացնելու  46 (4%), կենսաթոշակային նպաստների 28 (2%) , տեղեկատվության տրամադրման 26 (2%) և աշխատանք տրամադրելու 23 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է   փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի։

  2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 2561 7436 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 4234 12129 Աճել է 4693
2 Գրություններ, որից՝ 39-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2626 Գրություններ, որից՝ 39-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2788 Աճել է 162
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 2561 Ներքին փաստաշրջանառություն 4234 Աճել է 1673
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2249 Քաղաքացիների դիմումներ 5107 Աճել է 2858
  ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 12-ԹԵԺ ԳԻԾ 1635 ա.  Գրավոր դիմումներ, որից՝  27-ԹԵԺ ԳԻԾ 3986 Աճել է 2351
  բ.  Բանավոր դիմումներ 614 բ.  Բանավոր դիմումներ 1121 Աճել է 507
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1205 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1259 Աճել է 54
  ա. Գրավոր դիմումներ 256 ա. Գրավոր դիմումներ 138 Նվազել է -118
  բ.  Բանավոր դիմումներ 614 բ.  Բանավոր դիմումներ 1121 Աճել է 507
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       335 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0 Նվազել է -335
6 Հսկողական փաստաթղթեր 691 Հսկողական փաստաթղթեր 442 Նվազել է -249
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 221 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 135 Նվազել է -86
             
  2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՀՈՒԼԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3391 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 6089 Աճել է 2698
2 Պաշտոնական գրություններ, որից՝62 օրենսդրական ակտի նախագիծ 1126 Պաշտոնական գրություններ, որից՝  64-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1303 Աճել է 177
3 Դիմումների պատասխաններ 2265 Դիմումների պատասխաններ 4786 Աճել է 2521

                 

  01.06.2020-30.06.2020 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ        

2020թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաևնախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության                                                                վերաբերյալ

2020թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 17508 փաստաթուղթ, որից 3232 գրություն, 56 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  6419 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 7801 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 5469:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 853 քաղաքացի, որից 270-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 583-ը՝ բանավոր դիմում, 0-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6419  դիմում, որից  5836-ը գրավոր է, 583-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 5631-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 205-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 6934 փաստաթուղթ,  որից 1188 գրություն, 5682 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   38-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 5682 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 4636 (82%)-ը պարզաբանվել է, 754 (13%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 114-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 178-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 2515 (43%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 921 (16%), կենսաթոշակային նպաստների 403 (7%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 385 (7%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 384 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 379 (6%), բնակարան հատկացնելու  218 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 183 (3%),   աշխատանք տրամադրելու 159 (3%), ավանդի փոխհատուցման 129 (2%), տեղեկատվության տրամադրման 41 (1%), տարեցների հիմնահարցերի 35 (1%) և երեխաների և կանանց իրավունքների պաշտպանության 34 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 145 (25%), օգնություն հատկացնելու 125 (21%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 94 (16%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 48 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 43 (7%), ավանդի փոխհատուցման 39 (7%), տեղեկատվության տրամադրման 22 (4%), բնակարան հատկացնելու  21 (4%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 14 (2%), կենսաթոշակային նպաստների 14 (2%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 11 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է տասներեք քաղաքացի։

  2019Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 1206 5284 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 7801 17508 Աճել է 12224
2 Պաշտոնական գրություններ 2097 Գրություններ, որից՝ 56-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3288 Աճել է 1191
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 1206 Ներքին փաստաշրջանառություն 7801 Աճել է 6595
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1981 Քաղաքացիների դիմումներ 6419 Աճել է 4438
  ա. Գրավոր դիմումներ 1484 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 29-ԹԵԺ ԳԻԾ 5836 Աճել է 4352
  բ.  Բանավոր դիմումներ 497 բ.  Բանավոր դիմումներ 583 Աճել է 86
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1219 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 853 Նվազել է -366
  ա. Գրավոր դիմումներ 309 ա. Գրավոր դիմումներ 270 Նվազել է -39
  բ.  Բանավոր դիմումներ 497 բ.  Բանավոր դիմումներ 583 Աճել է 86
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       413 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0 Նվազել է -413
6 Հսկողական փաստաթղթեր 430 Հսկողական փաստաթղթեր 508 Աճել է 78
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 135 Աճել է 62
             
  2019Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՀՈՒՆԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2843 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 6934 Աճել է 4091
2 Պաշտոնական գրություններ 974 Պաշտոնական գրություններ, որից՝  64-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1252 Աճել է 278
3 Դիմումների պատասխաններ 1869 Դիմումների պատասխաններ 5682 Աճել է 3813

               

     01.05.2020-31.05.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. մայիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության

վերաբերյալ

2020թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 19436  փաստաթուղթ, որից 2034 գրություն, 62 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  14900 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2440 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 13212:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 678 քաղաքացի, որից 211-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 467-ը՝ բանավոր դիմում, 0-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան (Մայիս ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելության բաժինը հիմնականում  իր գործառույթներն իրականացրել է հեռավար եղանակով՝ քաղաքացիների խնդիրներին անդրադառնալով բջջային հեռախոսազանգերի միջոցով):

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 14900  դիմում, որից  14433-ը գրավոր է, 467-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 14038-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 395-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

 Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 18112 փաստաթուղթ,  որից 965 գրություն, 17083 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   35-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 17083 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 16359 (96%)-ը պարզաբանվել է, 472 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 118-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 134-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 9913 (69%), տեղեկատվության տրամադրման 1796 (12%), սոցիալական աջակցության նպաստների 563 (4%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 551 (4%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 423 (3%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 317 (2%), կենսաթոշակային նպաստների 238 (2%), բնակարան հատկացնելու  198 (1%),  ավանդի փոխհատուցման 185 (1%) և աշխատանքի տրամադրելու 131 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 103 (22%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 79 (17%), տեղեկատվության տրամադրման 70 (15 %),  դիմումի ընթացքի ճշգրտման 44 (9%), ավանդի փոխհատուցման 46 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 45 (10%), սոցիալական աջակցության նպաստների 34 (7%) և բնակարան հատկացնելու  18 (4%),    վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունելություն չի կայացել արտակարգ դրությամբ պայմանավորված։

  2019Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 449 7208 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 2440 19436 Աճել է 12228
2 Պաշտոնական գրություններ 3813 Գրություններ,  որից՝ 62 -օրենսդրական ակտի նախագիծ 2096 Նվազել է -1717
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 449 Ներքին փաստաշրջանառություն 2440 Աճել է 1991
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2946 Քաղաքացիների դիմումներ 14900 Աճել է 11954
  ա. Գրավոր դիմումներ 2223 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ 14433 Աճել է 12210
  բ.  Բանավոր դիմումներ 723 բ.  Բանավոր դիմումներ 467 Նվազել է -256
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1545 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 678 Նվազել է -867
  ա. Գրավոր դիմումներ 379 ա. Գրավոր դիմումներ 211 Նվազել է -168
  բ.  Բանավոր դիմումներ 723 բ.  Բանավոր դիմումներ 467 Նվազել է -256
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       443 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0 Նվազել է -443
6 Հսկողական փաստաթղթեր 431 Հսկողական փաստաթղթեր 540 Աճել է 109
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 150 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 120 Նվազել է -30
             
  2019Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2105 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 18112 Աճել է 16007
2 Պաշտոնական գրություններ 983 Պաշտոնական գրություններ, որից՝   64-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1029 Աճել է 46
3 Դիմումների պատասխաններ 1122 Դիմումների պատասխաններ 17083 Աճել է 15961

01.04.2020-30.04.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 2020թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 21504  փաստաթուղթ, որից 1802 գրություն, 85 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  17427 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2190 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 9805:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 590 քաղաքացի, որից 57-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 533-ը՝ բանավոր դիմում, 0-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան (Ապրիլ ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելության բաժինը հիմնականում  իր գործառույթներն իրականացրել է հեռավար եղանակով՝ քաղաքացիների խնդիրներին անդրադառնալով բջջային հեռախոսազանգերի միջոցով):

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 17427  դիմում, որից  16894-ը գրավոր է, 533-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 16625-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 269-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

 Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 8003 փաստաթուղթ,  որից 871 գրություն, 7056 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  76 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   43-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 7056 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 6823 (97%)-ը պարզաբանվել է, 129 (2%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 43-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 61-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 10486 (62%), տեղեկատվության տրամադրման 5025 (30%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 291 (2%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 247 (1%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 193 (1%), կենսաթոշակային նպաստների 179 (1%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 148 (1%) և  աշխատանքի տրամադրելու 93 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 306 (57%),  տեղեկատվության տրամադրման 105 (20 %),  դիմումի ընթացքի ճշգրտման 46 (9%), ավանդի փոխհատուցման 18 (3%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 13 (2%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 8 (2%),    սոցիալական աջակցության նպաստների 6 (1%) և  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 6 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունելություն չի կայացել արտակարգ դրությամբ պայմանավորված։

  2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 435 7508 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 2190 21504 Աճել է 13996
2 Պաշտոնական գրություններ 3904 Գրություններ, որից՝ 85-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1887 Նվազել է -2017
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 435 Ներքին փաստաշրջանառություն 2190 Աճել է 1755
4 Քաղաքացիների դիմումներ 3169 Քաղաքացիների դիմումներ 17427 Աճել է 14258
  ա. Գրավոր դիմումներ 2323 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 6 -ԹԵԺ ԳԻԾ 16894 Աճել է 14571
  բ.  Բանավոր դիմումներ 846 բ.  Բանավոր դիմումներ 533 Նվազել է -313
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1827 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 590 Նվազել է -1237
  ա. Գրավոր դիմումներ 456 ա. Գրավոր դիմումներ 57 Նվազել է -399
  բ.  Բանավոր դիմումներ 846 բ.  Բանավոր դիմումներ 533 Նվազել է -313
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       525 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0 Նվազել է -525
6 Հսկողական փաստաթղթեր 471 Հսկողական փաստաթղթեր 449 Նվազել է -22
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 71 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 165 Աճել է 94
             
  2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2028 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 8003 Աճել է 5975
2 Պաշտոնական գրություններ 1117 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 76 -օրենսդրական  ակտի նախագիծ 947 Նվազել է -170
3 Դիմումների պատասխաններ 911 Դիմումների պատասխաններ 7056 Աճել է 6145

  01.03.2020-31.03.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. մարտ ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2020թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 9253  փաստաթուղթ, որից 2606 գրություն, 77 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3890 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2680 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3454:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 896 քաղաքացի, որից 234-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 359-ը՝ բանավոր դիմում, 303-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3890  դիմում, որից  3531-ը գրավոր է, 359-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 3470-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 61-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3773 փաստաթուղթ,  որից 1135 գրություն, 2565 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  73 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   43-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 2565 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1157 (45%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 1125 (44%)-ը պարզաբանվել է, 24-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 259-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 1087 (31%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 753 (21%), սոցիալական աջակցության նպաստների 322 (9%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 286 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 233 (7%), կենսաթոշակային նպաստների 151 (4%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 143 (4%), բնակարան հատկացնելու  110 (3%),  աշխատանքի տրամադրելու 86 (2%) և ավանդի փոխհատուցման 77 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 121 (34%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 80 (22%), ավանդի փոխհատուցման 29 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 25 (7%),   բնակարան հատկացնելու  24 (7%),  օգնություն հատկացնելու 21 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 14 (4%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 9 (3%)   վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2019Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 459 7390 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 2680 9253 Աճել է 1863
2 Պաշտոնական գրություններ 3870 Գրություններ, որից՝ 77-օրենսդրական ակտի նախագիծ      2683 Նվազել է -1187
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 459 Ներքին փաստաշրջանառություն 2680 Աճել է 2221
4 Քաղաքացիների դիմումներ 3061 Քաղաքացիների դիմումներ 3890 Աճել է 829
  ա. Գրավոր դիմումներ 2246 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝  19-ԹԵԺ ԳԻԾ 3531 Աճել է 1285
  բ.  Բանավոր դիմումներ 815 բ.  Բանավոր դիմումներ 359 Նվազել է -456
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1663 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 896 Նվազել է -767
  ա. Գրավոր դիմումներ 458 ա. Գրավոր դիմումներ 234 Նվազել է -224
  բ.  Բանավոր դիմումներ 815 բ.  Բանավոր դիմումներ 359 Նվազել է -456
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       390 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       303 Նվազել է -87
6 Հսկողական փաստաթղթեր 499 Հսկողական փաստաթղթեր 504 Աճել է 5
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 136 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 136 Անփոփոխ 0
             
  2019Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1901 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3773 Աճել է 1872
2 Պաշտոնական գրություններ 1021 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 73-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1208 Աճել է 187
3 Դիմումների պատասխաններ 880 Դիմումների պատասխաններ 2565 Աճել է 1685

01.02.2020-29.02.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2020թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 8980  փաստաթուղթ, որից 2543 գրություն, 42 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3070 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3325 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3310:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1299 քաղաքացի, որից 397-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 419-ը՝ բանավոր դիմում, 483-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3070  դիմում, որից  2651-ը գրավոր է, 419-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2622-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 29-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3701 փաստաթուղթ,  որից 1111 գրություն, 2522 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  68 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   41-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 2522 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1186 (47%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 1079 (43%)-ը պարզաբանվել է, 34-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 223-ին (9%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1271 (48%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 289 (11%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 182 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 136 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (5%), աշխատանքի տրամադրելու 133 (5%), բնակարան հատկացնելու  114 (4%), ավանդի փոխհատուցման 108 (4%),  կենսաթոշակային նպաստների 65 (2%), տարեցների հիմնահարցերի 62 (2%) և օգնություն հատկացնելու 62 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 187 (45%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 44 (11%), ավանդի փոխհատուցման 43 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 30 (7%),   բնակարան հատկացնելու  29 (7%),  ընդունելության 17 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 12 (3%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 12 (3%)   վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների տասը ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնութ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

0 2019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 364 5822 Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 3325 8980 Աճել է 3158
2 Պաշտոնական գրություններ 2821 Գրություններ, որից՝ 42-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2585 Նվազել է -236
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 364 Ներքին փաստաշրջանառություն 3325 Աճել է 2961
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2637 Քաղաքացիների դիմումներ 3070 Աճել է 433
  ա. Գրավոր դիմումներ 2179 ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 21 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2651 Աճել է 472
  բ.  Բանավոր դիմումներ 458 բ.  Բանավոր դիմումներ 419 Նվազել է -39
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1268 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1299 Աճել է 31
  ա. Գրավոր դիմումներ 468 ա. Գրավոր դիմումներ 397 Նվազել է -71
  բ.  Բանավոր դիմումներ 458 բ.  Բանավոր դիմումներ 419 Նվազել է -39
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       342 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       483 Աճել է 141
6 Հսկողական փաստաթղթեր 453 Հսկողական փաստաթղթեր 409 Նվազել է -44
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 83 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 103 Աճել է 20
             
  2019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1816 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3701 Աճել է 1885
2 Պաշտոնական գրություններ 1004 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 68-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1179 Աճել է 175
3 Դիմումների պատասխաններ 812 Դիմումների պատասխաններ 2522 Աճել է 1710

01․01․2020-31․01․2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության     վերաբերյալ

 2020թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7414 փաստաթուղթ, որից 2014 գրություն, 26 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2649 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2725 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1822:

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1274 քաղաքացի, որից 453-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 435-ը՝ բանավոր դիմում, 386-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2649  դիմում, որից  2214-ը գրավոր է, 435-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2163-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 51-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2116 փաստաթուղթ,  որից 719 գրություն, 1363 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  34 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   23-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1363 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 624 (46%)-ը պարզաբանվել է, 558 (41%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 24-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 157-ին (12%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցների 1100 (50%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 179 (8%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 168 (8%), բնակարան հատկացնելու  150 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 138 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 114 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 96 (4%), տարեցների հիմնահարցերի 72 (3%) և աշխատանք տրամադրելու 45 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցների 219 (50%),  դիմումի ընթացքի ճշգրտման 79 (18%), բնակարան հատկացնելու  38 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 26 (6%), ավանդի փոխհատուցման 26 (6%) և ընդունելության 13 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների հինգ ընդունելություն, որին մասնակցել է յոթ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4888 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7414 Աճել է 2526
2 Պաշտոնական գրություններ 3320 Գրություններ, որից՝  26- իրավական ակտի նախագիծ      2040 Նվազել է -1280
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 153 Ներքին փաստաշրջանառություն 2725 Աճել է 2572
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1415 Քաղաքացիների դիմումներ 2649 Աճել է 1234
  ա. Գրավոր դիմումներ 1049 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 11 – ԹԵԺ ԳԻԾ 2214 Աճել է 1165
  բ.  Բանավոր դիմումներ 366 բ.  Բանավոր դիմումներ 435 Աճել է 69
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 871 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1274 Աճել է 403
  ա. Գրավոր դիմումներ 252 ա. Գրավոր դիմումներ 453 Աճել է 201
  բ.  Բանավոր դիմումներ 366 բ.  Բանավոր դիմումներ 435 Աճել է 69
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       253 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       386 Աճել է 133
6 Հսկողական փաստաթղթեր 278 Հսկողական փաստաթղթեր 296 Աճել է 18
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 60 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 177 Աճել է 117
             
  2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1126 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2116 Աճել է 990
2 Պաշտոնական գրություններ 686 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 34- իրավական նախագիծ    753 Աճել է 67
3 Դիմումների պատասխաններ 440 Դիմումների պատասխաններ 1363 Աճել է 923

01․12․2019-31․12․2019 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես   նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7604 փաստաթուղթ, որից 2684 գրություն, 45 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2242 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2633 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2616:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1423 քաղաքացի, որից 270-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 511-ը՝ բանավոր դիմում, 642-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Դեկեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2242  դիմում, որից  1731-ը գրավոր է, 511-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1652-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 79-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2881 փաստաթուղթ,  որից 1157 գրություն, 1660 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   39-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1660 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1050 (63%)-ը պարզաբանվել է, 430 (26%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 53-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 127-ին (8%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 519 (30%), պետական նպաստների 238 (14%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 204 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 186 (11%), բնակարան հատկացնելու  186 (11%), աշխատանք տրամադրելու 152 (9%), ավանդի փոխհատուցման 53 (3%) և աշխատանքային օրենսդրության 60 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել բնակարան հատկացնելու  93 (18%), աջակցող միջոցներ 81 (16%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 112 (22%), պետական նպաստների 66 (13%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 47 (9%), ավանդի փոխհատուցման 34 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 23 (5%) և աշխատանք տրամադրելու 13 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների ութ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնչորս քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2018Թ.ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ.  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5152 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7604 Աճել է 2452
2 Պաշտոնական գրություններ 3235 Գրություններ, որից՝ 45-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2729 Նվազել է -506
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 509 Ներքին փաստաշրջանառություն 2633 Աճել է 2124
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1408 Քաղաքացիների դիմումներ 2242 Աճել է 834
  ա. Գրավոր դիմումներ 1119 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 5-ԹԵԺ ԳԻԾ 1731 Աճել է 612
  բ.  Բանավոր դիմումներ 289 բ.  Բանավոր դիմումներ 511 Աճել է 222
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 671 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1423 Աճել է 752
  ա. Գրավոր դիմումներ 88 ա. Գրավոր դիմումներ 270 Աճել է 182
  բ.  Բանավոր դիմումներ 289 բ.  Բանավոր դիմումներ 511 Աճել է 222
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       294 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       642 Աճել է 348
6 Հսկողական փաստաթղթեր 409 Հսկողական փաստաթղթեր 476 Աճել է 67
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 51 Նվազել է -22
             
  2018Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2000 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2881 Աճել է 881
2 Պաշտոնական գրություններ 919 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 64-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1221 Աճել է 302
3 Դիմումների պատասխաններ 1081 Դիմումների պատասխաններ 1660 Աճել է 579

          01․11․2019-30․11․2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության    վերաբերյալ

    

2019թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7131 փաստաթուղթ, որից 2290 գրություն, 43 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2387 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2411 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2307: Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1350 քաղաքացի, որից 334-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 524-ը՝ բանավոր դիմում, 492-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2387  դիմում, որից  1863-ը գրավոր է, 524-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1823-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 40-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2892 փաստաթուղթ,  որից 985 գրություն, 1818 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  89 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   40-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1818 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 995 (55%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 625 (34%)-ը պարզաբանվել է, 20-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 178-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 939 (50%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 195 (10%), բնակարան հատկացնելու  167 (9%), պետական նպաստների 125 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 113 (6%), աշխատանք տրամադրելու 70 (4%), ավանդի փոխհատուցման 45 (2%) և աշխատանքային օրենսդրության 15 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 121 (23%), բնակարան հատկացնելու  101 (19%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 80 (15%), ավանդի փոխհատուցման 52 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 49 (9%), պետական նպաստների 47 (9%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 27 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տաս ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնվեց քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2018Թ.ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ.  ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5405 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7131 Աճել է 1726
2 Պաշտոնական գրություններ 3339 Գրություններ, որից՝ 43-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2333 Նվազել է -1049
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 351 Ներքին փաստաշրջանառություն 2411 Աճել է 2060
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1715 Քաղաքացիների դիմումներ 2387 Աճել է 672
  ա. Գրավոր դիմումներ 1360 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 13-ԹԵԺ ԳԻԾ 1863 Աճել է 503
  բ.  Բանավոր դիմումներ 355 բ.  Բանավոր դիմումներ 524 Աճել է 169
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 769 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1350 Աճել է 581
  ա. Գրավոր դիմումներ 173 ա. Գրավոր դիմումներ 334 Աճել է 161
  բ.  Բանավոր դիմումներ 355 բ.  Բանավոր դիմումներ 524 Աճել է 169
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       241 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       492 Աճել է 251
6 Հսկողական փաստաթղթեր 280 Հսկողական փաստաթղթեր 466 Աճել է 186
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 74 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 75 Աճել է 1
             
  2018Թ.ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2121 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2892 Աճել է 771
2 Պաշտոնական գրություններ 1113 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 89-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1074 Նվազել է -39
3 Դիմումների պատասխաններ 1008 Դիմումների պատասխաններ 1818 Աճել է 810

     01.10.2019-31.10.2019

                                                          ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

    2019թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև

    նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2019թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7409 փաստաթուղթ, որից 2420 գրություն, 30 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2511 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2448 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2370:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1567 քաղաքացի, որից 272-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 822-ը՝ բանավոր դիմում, 473-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2511  դիմում, որից  1689-ը գրավոր է, 822-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1647-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 42-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2943 փաստաթուղթ,  որից 992 գրություն, 1872 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  79 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   39-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1872 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 869 (46%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 619 (33%)-ը պարզաբանվել է, 26-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 358-ին (19%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 961 (57%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 184 (11%), պետական նպաստների 115 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 102 (6%), աշխատանք տրամադրելու 76 (4%), բնակարան հատկացնելու  40 (2%), ավանդի փոխհատուցման 35 (2%) և աշխատանքային օրենսդրության 32 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 247 (30%), աջակցող միջոցներ 230 (28%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 83 (10%), ավանդի փոխհատուցման 79 (10%), պետական նպաստների 75 (9%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 69 (8%) վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է ինը քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5921 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7409 Աճել է 1488
2 Պաշտոնական գրություններ 3848 Գրություններ, որից՝ 30-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2450 Նվազել է -1398
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 399 Ներքին փաստաշրջանառություն 2448 Աճել է 2049
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1674 Քաղաքացիների դիմումներ 2511 Աճել է 837
  ա. Գրավոր դիմումներ 1289 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ 1689 Աճել է 400
  բ.  Բանավոր դիմումներ 385 բ.  Բանավոր դիմումներ 822 Աճել է 437
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 865 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1567 Աճել է 702
  ա. Գրավոր դիմումներ 171 ա. Գրավոր դիմումներ 272 Աճել է 101
  բ.  Բանավոր դիմումներ 385 բ.  Բանավոր դիմումներ 822 Աճել է 437
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       309 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       473 Աճել է 164
6 Հսկողական փաստաթղթեր 268 Հսկողական փաստաթղթեր 445 Աճել է 177
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 71 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 83 Աճել է 12
             
  2018Թ.ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2138 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2943 Աճել է 805
2 Պաշտոնական գրություններ 1169 Պաշտոնական գրություններ, , որից՝ 79-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1071 Նվազել է -98
3 Դիմումների պատասխաններ 969 Դիմումների պատասխաններ 1872 Աճել է 903

             

01.09.2019-30.09.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես  նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2019թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7236 փաստաթուղթ, որից 2511 գրություն, 43 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2498 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2184 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2824:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1384 քաղաքացի, որից 313-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 738-ը՝ բանավոր դիմում, 333-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2498  դիմում, որից  1760-ը գրավոր է, 738-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1736-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 24-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3288 փաստաթուղթ՝ որից 78 մշակված օրենսդրական ակտ, 1098 գրություն, 2112 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 2112 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1006 (48%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 651 (31%)-ը պարզաբանվել է, 35-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 420-ին (20%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 250 (34%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 215 (29%), պետական նպաստների 64 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 59 (8%), ավանդի փոխհատուցման 56 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 27 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների վեց ընդունելություն, որին մասնակցել է քսաներկու քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

* Տեխնիկական խնդիրների պատճառով պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումների բնույթը հնարավոր չէ տրամադրել։

 

  2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ.  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5074 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7236 Աճել է 2162
2 Պաշտոնական գրություններ 3351 Գրություններ, որից՝  43-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2554 Նվազել է -797
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 310 Ներքին փաստաշրջանառություն 2184 Աճել է 1874
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1413 Քաղաքացիների դիմումներ 2498 Աճել է 1085
  ա. Գրավոր դիմումներ 1318 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 6-ԹԵԺ ԳԻԾ 1760 Աճել է 442
  բ.  Բանավոր դիմումներ 95 բ.  Բանավոր դիմումներ 738 Աճել է 643
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 570 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1384 Աճել է 814
  ա. Գրավոր դիմումներ 189 ա. Գրավոր դիմումներ 313 Աճել է 124
  բ.  Բանավոր դիմումներ 95 բ.  Բանավոր դիմումներ 738 Աճել է 643
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       286 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       333 Աճել է 47
6 Հսկողական փաստաթղթեր 208 Հսկողական փաստաթղթեր 483 Աճել է 275
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 63 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 80 Աճել է 17
             
  2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2162 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3288 Աճել է 1126
2 Պաշտոնական գրություններ 1053 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 0-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1176 Աճել է 123
3 Դիմումների պատասխաններ 1109 Դիմումների պատասխաններ 2112 Աճել է 1003

                   01․08․2019-31․08․2019                   

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության    վերաբերյալ

2019թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7813 փաստաթուղթ, որից 2868 գրություն, 42 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2613 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2290 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2239:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1376 քաղաքացի, որից 428-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 681-ը՝ բանավոր դիմում, 267-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Օգոստոս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2613  դիմում, որից  1932-ը գրավոր է, 681-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1913-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 19-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2624 փաստաթուղթ՝ որից 62 մշակված օրենսդրական ակտ, 843 գրություն, 1719 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 1719 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 710 (41%) քաղաքացու խնդրանք պարզաբանվել է, 570 (33%)-ը բավարարվել է, 20-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 419-ին (24%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 343 (50%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 134 (20%), ավանդի փոխհատուցման 48 (7%), պետական նպաստների 40 (6%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 39 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 28 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների վեց ընդունելություն, որին մասնակցել է տասներեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

* Տեխնիկական խնդիրների պատճառով պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումների բնույթը հնարավոր չէ տրամադրել։

  2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2019Թ.  ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5387 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7813 Աճել է 2426
2 Պաշտոնական գրություններ 3070 Գրություններ,  որից՝  42-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2910 Նվազել է -160
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 328 Ներքին փաստաշրջանառություն 2290 Աճել է 1962
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1989 Քաղաքացիների դիմումներ 2613 Աճել է 624
  ա. Գրավոր դիմումներ 1756 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 8-ԹԵԺ ԳԻԾ 1932 Աճել է 176
  բ.  Բանավոր դիմումներ 233 բ.  Բանավոր դիմումներ 681 Աճել է 448
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 759 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1376 Աճել է 617
  ա. Գրավոր դիմումներ 217 ա. Գրավոր դիմումներ 428 Աճել է 211
  բ.  Բանավոր դիմումներ 233 բ.  Բանավոր դիմումներ 681 Աճել է 448
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       309 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       267 Նվազել է -42
6 Հսկողական փաստաթղթեր 264 Հսկողական փաստաթղթեր 370 Աճել է 106
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 83 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 82 Նվազել է -1
             
  2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2672 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2624 Նվազել է -48
2 Պաշտոնական գրություններ 1327 Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ 62-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 905 Նվազել է -422
3 Դիմումների պատասխաններ 1345 Դիմումների պատասխաններ 1719 Աճել է 374

01.07.2019-31.07.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2019թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2019թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7436 փաստաթուղթ, որից 2587 գրություն, 39 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2249 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2561 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3242: Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1205 քաղաքացի, որից 256-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 614-ը՝ բանավոր դիմում, 335-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Հուլիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2249  դիմում, որից  1635-ը գրավոր է, 614-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1596-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 39-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3391 փաստաթուղթ՝ որից 62 մշակված օրենսդրական ակտ, 1064 գրություն, 2265 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 2265 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 843 (37%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 654 (29%)-ը պարզաբանվել է, 33-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 735-ին (32%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 824 (50%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 186 (11%), պետական նպաստների 128 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 120 (7%), ավանդի փոխհատուցման 85 (5%), աշխատանք տրամադրելու 57 (3%), բնակարան հատկացնելու  33 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 231 (38%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 125 (20%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 62 (10%), ավանդի փոխհատուցման 55 (9%), պետական նպաստների 54 (9%),   հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 32 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է ութ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների յոթ ընդունելություն, որին մասնակցել է քսանչորս քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

         

2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 6825 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7436 Աճել է 611
Պաշտոնական գրություններ 4234 Գրություններ, որից՝ 39-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2626 Նվազել է -1608
Ներքին փաստաշրջանառություն 289 Ներքին փաստաշրջանառություն 2561 Աճել է 2272
Քաղաքացիների դիմումներ 2302 Քաղաքացիների դիմումներ 2249 Նվազել է -53
ա. Գրավոր դիմումներ 2074 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 12 -ԹԵԺ ԳԻԾ 1635 Նվազել է -439
բ.  Բանավոր դիմումներ 228 բ.  Բանավոր դիմումներ 614 Աճել է 386
Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 820 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1205 Աճել է 385
ա. Գրավոր դիմումներ 254 ա. Գրավոր դիմումներ 256 Աճել է 2
բ.  Բանավոր դիմումներ 228 բ.  Բանավոր դիմումներ 614 Աճել է 386
գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       338 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       335 Նվազել է -3
Հսկողական փաստաթղթեր 327 Հսկողական փաստաթղթեր 691 Աճել է 364
ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 81 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 221 Աճել է 140
           
2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2344 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3391 Աճել է 1047
Պաշտոնական գրություններ 1140 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 62-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1126 Նվազել է -14
Դիմումների պատասխաններ 1204 Դիմումների պատասխաններ 2265 Աճել է 1061

01.06-2019-30.06.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2019թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5284 փաստաթուղթ, որից 2065 գրություն, 32 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  1981 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1206 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2642:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1219 քաղաքացի, որից 309-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 497-ը՝ բանավոր դիմում, 413-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Հունիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1981  դիմում, որից  1484-ը գրավոր է, 497-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1455-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 29-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2843 փաստաթուղթ՝ որից 53 մշակված օրենսդրական ակտ, 921 գրություն, 1869 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 1869 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1046 (56%)-ը պարզաբանվել է, 375 (20%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 11-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 437-ին (23%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 708 (48%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 140 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 65 (4%), պետական նպաստների 93 (6%), աշխատանք տրամադրելու 85 (6%), ավանդի փոխհատուցման 54 (4%), բնակարան հատկացնելու  34 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 204 (41%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 116 (23%), ավանդի փոխհատուցման 20 (4%), պետական նպաստների 26 (5%),   կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 18 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 18 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների վեց ընդունելություն, որին մասնակցել է ինը քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

         

 

2018Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2019Թ.  ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Համեմատություն

1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5672 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5284 Նվազել է -388
2 Պաշտոնական գրություններ 3220 Գրություններ, որից՝ 32-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2065 Նվազել է -1155
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 274 Ներքին փաստաշրջանառություն 1206 Աճել է 932
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2178 Քաղաքացիների դիմումներ 1981 Նվազել է -197
  ա. Գրավոր դիմումներ 1855 ա. Գրավոր դիմումներ 1484 Նվազել է -371
  բ.  Բանավոր դիմումներ 323 բ.  Բանավոր դիմումներ 497 Աճել է 174
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 944 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1219 Աճել է 275
  ա. Գրավոր դիմումներ 297 ա. Գրավոր դիմումներ 309 Աճել է 12
  բ.  Բանավոր դիմումներ 323 բ.  Բանավոր դիմումներ 497 Աճել է 174
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       324 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       413 Աճել է 89
6 Հսկողական փաստաթղթեր 294 Հսկողական փաստաթղթեր 430 Աճել է 136
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 82 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 Նվազել է -9
             
 

2018Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2019Թ. ՀՈՒՆԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Համեմատություն

1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2097 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2843 Աճել է 746
2 Պաշտոնական գրություններ 1303 Պաշտոնական գրություններ, որից՝  53-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 974 Նվազել է -329
3 Դիմումների պատասխաններ 794 Դիմումների պատասխաններ 1869 Աճել է 1075

01.05.2019-31.05.2019  

2019թ. մայիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. մայիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7208 փաստաթուղթ, որից 3788 գրություն (այդ թվում 88-ը չեղարկված),  25 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2946 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 449 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2854:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1545 քաղաքացի, որից 379-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 723-ը՝ բանավոր դիմում, 443-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Մայիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2946  դիմում, որից  2223-ը գրավոր է, 723-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2049-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 45-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 129-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2105 փաստաթուղթ՝ որից 19 մշակված օրենսդրական ակտ, 964 գրություն, 1122 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 1122 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 802 (71%)-ը պարզաբանվել է, 175 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 129-ին (11%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1167 (56%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 157 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (6%), պետական նպաստների 129 (6%), աշխատանք տրամադրելու 91 (4%), ավանդի փոխհատուցման 66 (3%), բնակարան հատկացնելու  43 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

 Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 347 (48%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 225 (31%), ավանդի փոխհատուցման 41 (6%), պետական նպաստների 30 (4%),   կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 24 (33%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 19 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է հինգ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների ութ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնհինգ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ.  ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4464 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7208 Աճել է 2744
2 Պաշտոնական գրություններ 2764 Գրություններ,  որից՝ 25-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3813 Աճել է 1049
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 276 Ներքին փաստաշրջանառություն 449 Աճել է 173
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1424 Քաղաքացիների դիմումներ 2946 Աճել է 1522
  ա. Գրավոր դիմումներ 1159 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 6 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2223 Աճել է 1064
  բ.  Բանավոր դիմումներ 265 բ.  Բանավոր դիմումներ 723 Աճել է 458
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 754 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1545 Աճել է 791
  ա. Գրավոր դիմումներ 240 ա. Գրավոր դիմումներ 379 Աճել է 139
  բ.  Բանավոր դիմումներ 265 բ.  Բանավոր դիմումներ 723 Աճել է 458
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       249 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       443 Աճել է 194
6 Հսկողական փաստաթղթեր 186 Հսկողական փաստաթղթեր 431 Աճել է 245
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 41 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 150 Աճել է 109
             
  2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1110 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2105 Աճել է 995
2 Պաշտոնական գրություններ 831 Պաշտոնական գրություններ, որից՝  19-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 983 Աճել է 152
3 Դիմումների պատասխաններ 279 Դիմումների պատասխաններ 1122 Աճել է 843

        

01.04.2019-30.04.2019

2019թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7508 փաստաթուղթ, որից 3881 գրություն (այդ թվում 122-ը չեղարկված), 23 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 3169 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 435 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3218:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1827 քաղաքացի, որից 456-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 846-ը՝ բանավոր դիմում, 525-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3169 դիմում, որից 2323-ը գրավոր է, 846-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2189-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 45-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 89-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2028 փաստաթուղթ՝ որից 28 մշակված օրենսդրական ակտ, 1089 գրություն, 911 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 911 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 827 (91%)-ը պարզաբանվել է, 48 (5%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 14-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 22-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1281 (57%), պետական նպաստների 147 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 147 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 142 (6%),աշխատանք տրամադրելու 137 (6%), ավանդի փոխհատուցման 77 (3%), բնակարան հատկացնելու 55 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 345 (41%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 291 (34%), ավանդի փոխհատուցման 47 (6%), պետական նպաստների 49 (6%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 41 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 26 (3%), աշխատանք տրամադրելու 13 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

          Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել: Կայացել է փոխնախարարների ութ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնվեց քաղաքացի։

  2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4615 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7508 Աճել է 2893
2 Պաշտոնական գրություններ 3712 Գրություններ, որից՝ 23-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3904 Աճել է 192
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 218 Ներքին փաստաշրջանառություն 435 Աճել է 217
4 Քաղաքացիների դիմումներ 685 Քաղաքացիների դիմումներ 3169 Աճել է 2484
  ա. Գրավոր դիմումներ 492 ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 13 –ԹԵԺ ԳԻԾ 2323 Աճել է 1831
  բ. Բանավոր դիմումներ 193 բ. Բանավոր դիմումներ 846 Աճել է 653
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 469 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1827 Աճել է 1358
  ա. Գրավոր դիմումներ 43 ա. Գրավոր դիմումներ 456 Աճել է 413
  բ. Բանավոր դիմումներ 193 բ. Բանավոր դիմումներ 846 Աճել է 653
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       233 գ. Ինֆոտեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       525 Աճել է 292
6 Հսկողական փաստաթղթեր 216 Հսկողական փաստաթղթեր 471 Աճել է 255
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 35 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 71 Աճել է 36
             
  2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 982 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2028 Աճել է 1046
2 Պաշտոնական գրություններ 726 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 28-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1117 Աճել է 391
3 Դիմումների պատասխաններ 256 Դիմումների պատասխաններ 911 Աճել է 655

01.03.2019-31.03.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2019թ. մարտ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7390 փաստաթուղթ, որից 3854 գրություն (այդ թվում 59-ը չեղարկված), 16 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 3061 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 459 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3204:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1663 քաղաքացի, որից 458-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 815-ը՝ բանավոր դիմում, 390-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3061 դիմում, որից 2246-ը գրավոր է, 815-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2119-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 31-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 96-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1901 փաստաթուղթ՝ որից 17 մշակված օրենսդրական ակտ, 1004 գրություն, 880 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 880 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 814 (93%)-ը պարզաբանվել է, 29 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 14-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1228 (57%), պետական նպաստների 156 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 147 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (6%), աշխատանք տրամադրելու 105 (5%), ավանդի փոխհատուցման 76 (4%), բնակարան հատկացնելու 64 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 267 (33%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 245 (30%), ավանդի փոխհատուցման 91 (11%), պետական նպաստների 70 (9%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 56 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 38 (5%), աշխատանք տրամադրելու 16 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է յոթ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների ինը ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնչորս քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

  2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4913 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7390 Աճել է 2477
2 Պաշտոնական գրություններ 3759 Գրություններ, որից՝ 16-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3870 Աճել է 111
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 213 Ներքին փաստաշրջանառություն 459 Աճել է 246
4 Քաղաքացիների դիմումներ 941 Քաղաքացիների դիմումներ 3061 Աճել է 2120
  ա. Գրավոր դիմումներ 718 ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 13 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2246 Աճել է 1528
  բ. Բանավոր դիմումներ 223 բ. Բանավոր դիմումներ 815 Աճել է 592
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 628 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1663 Աճել է 1035
  ա. Գրավոր դիմումներ 101 ա. Գրավոր դիմումներ 458 Աճել է 357
  բ. Բանավոր դիմումներ 223 բ. Բանավոր դիմումներ 815 Աճել է 592
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       304 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       390 Աճել է 86
6 Հսկողական փաստաթղթեր 288 Հսկողական փաստաթղթեր 499 Աճել է 211
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 136 Աճել է 63
             
  2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1298 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1901 Աճել է 603
2 Պաշտոնական գրություններ 995 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 17-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1021 Աճել է 26
3 Դիմումների պատասխաններ 303 Դիմումների պատասխաններ 880 Աճել է 577

 

01.02.2019-28.02.2019           

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2019թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 

2019թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5822 փաստաթուղթ, որից 2808 գրություն (այդ թվում 101-ը չեղարկված), 13 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2637 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 364 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2151:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1268 քաղաքացի, որից 468-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 458-ը՝ բանավոր դիմում, 342-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2637 դիմում, որից 2179-ը գրավոր է, 458ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2051-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 55-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 73-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1816 փաստաթուղթ՝ որից 21 մշակված օրենսդրական ակտ, 983 գրություն, 812 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 812 դիմումի պատասխանից, փետրվար ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 403 դիմումի պատասխան, որից 31-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, 325 դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն), իսկ 47 հաշմանդամության խումբ սահմանելու վերաբերյալ դիմումներին տրվել է մերժողական պատասխան: Ընդհանուր՝ 1215 պատասխան:

Ելքագրված 812 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 758 (93%)-ը պարզաբանվել է, 25 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 13-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1036 (49%), պետական նպաստների 197 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 174 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 159 (8%), աշխատանք տրամադրելու 120 (6%), ավանդի փոխհատուցման 97 (5%), բնակարան հատկացնելու 55 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 153 (33%), պետական նպաստների 78 (17%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 52 (11%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 72 (16%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 41 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 30 (7%), աշխատանք տրամադրելու 11 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասը քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է յոթ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

  2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4747 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5822 Աճել է 1075
2 Պաշտոնական գրություններ 3593 Գրություններ, որից՝ 13-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2821 Նվազել է -772
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 269 Ներքին փաստաշրջանառություն 364 Աճել է 95
4 Քաղաքացիների դիմումներ 885 Քաղաքացիների դիմումներ 2637 Աճել է 1752
  ա. Գրավոր դիմումներ 615 ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 16 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2179 Աճել է 1564
  բ. Բանավոր դիմումներ 270 բ. Բանավոր դիմումներ 458 Աճել է 188
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 686 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1268 Աճել է 582
  ա. Գրավոր դիմումներ 81 ա. Գրավոր դիմումներ 468 Աճել է 387
  բ. Բանավոր դիմումներ 270 բ. Բանավոր դիմումներ 458 Աճել է 188
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       335 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       342 Աճել է 7
6 Հսկողական փաստաթղթեր 214 Հսկողական փաստաթղթեր 453 Աճել է 239
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 60 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 83 Աճել է 23
             
  2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1208 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1816 Աճել է 608
2 Պաշտոնական գրություններ 933 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 21-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1004 Աճել է 71
3 Դիմումների պատասխաններ 275 Դիմումների պատասխաններ 812 Աճել է 537

              01.01.2019-31.01.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

      2019թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4888 փաստաթուղթ, որից 3303 գրություն (այդ թվում 79-ը չեղարկված), 17 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1415 դիմում (այդ թվում 35-ը իրավաբանական անձանց կողմից), 153 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 911:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 871 քաղաքացի, որից 366-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 252-ը՝ գրավոր դիմում, 253-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1415 դիմում, որից 1049-ը գրավոր, իսկ 366-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 961-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 35-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 53-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1126 փաստաթուղթ՝ որից 18 մշակված օրենսդրական ակտ, 668 գրություն, 440 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 440 դիմումի պատասխանից, հունվար ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 162 դիմումի պատասխան, որից 15-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 147-ը դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 602 պատասխան:

Ելքագրված 440 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 408 (93%)-ը պարզաբանվել է, 16 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 8-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 8-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 238 (23%), պետական նպաստների 141 (14%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 127 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 107 (10%), աշխատանք տրամադրելու 97 (9%), ավանդի փոխհատուցման 69 (7%), բնակարան հատկացնելու 52 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 97 (27%), պետական նպաստների 85 (23%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 52 (14%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 48 (13%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 31 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 24 (7%), աշխատանք տրամադրելու 19 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

  2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4189 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4888 Աճել է 699
2 Պաշտոնական գրություններ 3332 Գրություններ, որից՝ 17 -իրավական ակտի նախագիծ     3263 Նվազել է -69
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 157 Ներքին փաստաշրջանառություն 153 Նվազել է -4
4 Քաղաքացիների դիմումներ 700 Քաղաքացիների դիմումներ 1415 Աճել է 715
  ա. Գրավոր դիմումներ 480 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 7-ԹԵԺ ԳԻԾ 1049 Աճել է 569
  բ. Բանավոր դիմումներ 220 բ. Բանավոր դիմումներ 366 Աճել է 146
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 619 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 871 Աճել է 252
  ա. Գրավոր դիմումներ 73 ա. Գրավոր դիմումներ 252 Աճել է 179
  բ. Բանավոր դիմումներ 220 բ. Բանավոր դիմումներ 366 Աճել է 146
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       326 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       253 Նվազել է -73
6 Հսկողական փաստաթղթեր 188 Հսկողական փաստաթղթեր 278 Աճել է 90
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 42 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 60 Աճել է 18
             
  2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 931 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1126 Աճել է 195
2 Պաշտոնական գրություններ 697 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 18 իրավական նախագիծ   686 Նվազել է -11
3 Դիմումների պատասխաններ 234 Դիմումների պատասխաններ 440 Աճել է 206

   01.12.2018-31.12.2018                         

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5152 փաստաթուղթ, որից 3216 գրություն (այդ թվում 58-ը չեղարկված), 19 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1408 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 509 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2146:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 671 քաղաքացի, որից 289-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 88-ը՝ գրավոր դիմում, 294-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1408 դիմում, որից 1119-ը գրավոր է, 289-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 946-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 173-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 148-ը՝ (13%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 276-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2000 փաստաթուղթ՝ որից 21 մշակված օրենսդրական ակտ, 898 գրություն, 1081 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1081 դիմումի պատասխանից, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 26 դիմումի պատասխան, որից 16-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 10-ը դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1107 պատասխան:

Ելքագրված 1081 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 949 (88%)-ը պարզաբանվել է, 86 (8%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 34-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 131 (13%), աշխատանք տրամադրելու 129 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 116 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 109 (11%), բնակարան հատկացնելու 87 (9%), ավանդի փոխհատուցման 54 (6%) և պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 40 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 74 (26%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 65 (22%), ավանդի փոխհատուցման 38 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 30 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 28 (10%), աշխատանք տրամադրելու 12 (4%) և պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 8 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների հինգ ընդունելություն, որին մասնակցել է վեց քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

  2017Թ.ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5400 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5152 Նվազել է -248
2 Պաշտոնական գրություններ 4008 Գրություններ, որից՝ 19-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 3235 Նվազել է -773
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 381 Ներքին փաստաշրջանառություն 509 Աճել է 128
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1011 Քաղաքացիների դիմումներ 1408 Աճել է 397
  ա. Գրավոր դիմումներ 797 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 18-ԹԵԺ ԳԻԾ 1119 Աճել է 322
  բ. Բանավոր դիմումներ 214 բ. Բանավոր դիմումներ 289 Աճել է 75
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 861 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 671 Նվազել է -190
  ա. Գրավոր դիմումներ 138 ա. Գրավոր դիմումներ 88 Նվազել է -50
  բ. Բանավոր դիմումներ 214 բ. Բանավոր դիմումներ 289 Աճել է 75
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       509 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       294 Նվազել է -215
6 Հսկողական փաստաթղթեր 289 Հսկողական փաստաթղթեր 409 Աճել է 120
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 67 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 Աճել է 6
             
  2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1311 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2000 Աճել է 689
2 Պաշտոնական գրություններ 930 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 21-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 919 Նվազել է -11
3 Դիմումների պատասխաններ 381 Դիմումների պատասխաններ 1081 Աճել է 700

   01.11.2018-30.11.2018  

                                                           ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5405 փաստաթուղթ, որից 3308 գրություն (այդ թվում 27-ը չեղարկված), 31 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1715 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 351 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1621:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 769 քաղաքացի, որից 355-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 173-ը՝ գրավոր դիմում, 241-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1715 դիմում, որից 1360-ը գրավոր է, 355-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1127-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 233-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 197-ը՝ (15%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 142-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2121 փաստաթուղթ՝ որից 38 մշակված օրենսդրական ակտ, 1075 գրություն, 1008 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1008 դիմումի պատասխանից նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 64 դիմումի պատասխան, որից 36-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 28-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1072 պատասխան:

Ելքագրված 1008 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 875 (87%)-ը պարզաբանվել է, 86 (9%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 30-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 15-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 150 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 127 (11%), բնակարան հատկացնելու 104 (9%), աշխատանք տրամադրելու 104 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 69 (6%) և ավանդի փոխհատուցման 59 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 83 (23%), ավանդի փոխհատուցման 60 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 56 (16%) դիմումի ընթացքի ճշգրտման 46 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 32 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 19 (5%), աշխատանք տրամադրելու 10 (3%)  և բնակարան հատկացնելու 8 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների ինը ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնվեց քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

       

  2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5055 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5405 Աճել է 350
2 Պաշտոնական գրություններ 3606 Գրություններ, որից՝ 31-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 3339 Նվազել է -267
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 271 Ներքին փաստաշրջանառություն 351 Աճել է 80
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1178 Քաղաքացիների դիմումներ 1715 Աճել է 537
  ա. Գրավոր դիմումներ 865 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 25-ԹԵԺ ԳԻԾ 1360 Աճել է 495
  բ. Բանավոր դիմումներ 313 բ. Բանավոր դիմումներ 355 Աճել է 42
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 849 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 769 Աճել է -80
  ա. Գրավոր դիմումներ 188 ա. Գրավոր դիմումներ 173 Նվազել է -15
  բ. Բանավոր դիմումներ 313 բ. Բանավոր դիմումներ 355 Աճել է 42
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       348 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       241 Նվազել է -107
6 Հսկողական փաստաթղթեր 230 Հսկողական փաստաթղթեր 280 Աճել է 50
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 47 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 74 Աճել է 27
             
  2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1238 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2121 Աճել է 883
2 Պաշտոնական գրություններ 876 Պաշտոնական գրություններ, , որից՝ 38-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1113 Աճել է 237
3 Դիմումների պատասխաններ 362 Դիմումների պատասխաններ 1008 Աճել է 646

                                

   01.10.2018-31.10.2018       

                                                   ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 2018թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5921 փաստաթուղթ, որից 3814 գրություն (այդ թվում 66-ը չեղարկված), 34 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1674 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 399 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1838:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 865 քաղաքացի, որից 385-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 171-ը՝ գրավոր դիմում, 309-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1674 դիմում, որից 1289-ը գրավոր է, 385-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1110-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 179-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 132-ը՝ (10%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 497-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2138 փաստաթուղթ՝ որից 44 մշակված օրենսդրական ակտ, 1125 գրություն, 969 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 969 դիմումի պատասխանից հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 33 դիմումի պատասխան, որից 21-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 12-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1002 պատասխան:

Ելքագրված 969 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 874 (90%)-ը պարզաբանվել է, 58 (6%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 26-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 11-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աշխատանք տրամադրելու 147 (13%), պետական նպաստների 132 (11%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 130 (11%), բնակարան հատկացնելու 113 (10%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 110 (10%), ավանդի փոխհատուցման 61 (5%), աշխատանքային օրենսդրության 13 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 82 (21%), ավանդի փոխհատուցման 75 (19%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 48 (12%) դիմումի ընթացքի ճշգրտման 39 (10%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 25 (6%), աշխատանք տրամադրելու 24 (6%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 8 (2%) և բնակարան հատկացնելու 7 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնինը քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասնմեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեսուներեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2017Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5043 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5921 Աճել է 878
2 Պաշտոնական գրություններ 3873 Գրություններ, որից՝ 34-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 3848 Նվազել է -25
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 222 Ներքին փաստաշրջանառություն 399 Աճել է 177
4 Քաղաքացիների դիմումներ 948 Քաղաքացիների դիմումներ 1674 Աճել է 726
  ա. Գրավոր դիմումներ 744 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 25-ԹԵԺ ԳԻԾ 1289 Աճել է 545
  բ. Բանավոր դիմումներ 204 բ. Բանավոր դիմումներ 385 Աճել է 181
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 714 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 865 Աճել է 151
  ա. Գրավոր դիմումներ 174 ա. Գրավոր դիմումներ 171 Նվազել է -3
  բ. Բանավոր դիմումներ 204 բ. Բանավոր դիմումներ 385 Աճել է 181
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       336 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       309 Նվազել է -27
6 Հսկողական փաստաթղթեր 232 Հսկողական փաստաթղթեր 268 Աճել է 36
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 57 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 71 Աճել է 14
             
  2017Թ.ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1222 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2138 Աճել է 916
2 Պաշտոնական գրություններ 836 Պաշտոնական գրություններ, , որից՝ 44-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1169 Աճել է 333
3 Դիմումների պատասխաններ 386 Դիմումների պատասխաններ 969 Աճել է 583

                     01.09.2018-30.09.2018

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5074 փաստաթուղթ, որից 3351 գրություն (այդ թվում 32-ը չեղարկված), 17 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1413 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 310 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1790:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 570 քաղաքացի, որից 189-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 95-ը՝ բանավոր դիմում, 286-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1413 դիմում, որից 1318-ը գրավոր է, 95-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1165-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 153-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 143-ը՝ (11%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 371-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2162 փաստաթուղթ՝ որից 27 մշակված օրենսդրական ակտ, 1026 գրություն, 1109 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1109 դիմումի պատասխանից սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 55 դիմումի պատասխան, որից 4 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 32-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 19-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1164 պատասխան:

Ելքագրված 1109 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1004 (90%)-ը պարզաբանվել է, 44 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 43-ը (4%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 18-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 165 (14%), աշխատանք տրամադրելու 158 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 142 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 140 (12%), բնակարան հատկացնելու 103 (9%), ավանդի փոխհատուցման 75 (6%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 67 (6%), աշխատանքային օրենսդրության 15 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 27 (28%), պետական նպաստների 17 (18%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 16 (17%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 11 (12%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 5 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնմեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասնմեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է քսանինը քաղաքացի, ինչպես նաև գլխավոր քարտուղարի մոտ՝ մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի։

 

  2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4127 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5074 Աճել է 947
2 Պաշտոնական գրություններ 3205 Գրություններ, որից՝ 17-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 3351 Աճել է 146
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 160 Ներքին փաստաշրջանառություն 310 Աճել է 150
4 Քաղաքացիների դիմումներ 762 Քաղաքացիների դիմումներ 1413 Աճել է 651
  ա. Գրավոր դիմումներ 601 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 16-ԹԵԺ ԳԻԾ 1318 Աճել է 717
  բ. Բանավոր դիմումներ 161 բ. Բանավոր դիմումներ 95 Նվազել է -66
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 517 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 570 Աճել է 53
  ա. Գրավոր դիմումներ 85 ա. Գրավոր դիմումներ 189 Աճել է 104
  բ. Բանավոր դիմումներ 161 բ. Բանավոր դիմումներ 95 Նվազել է -66
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       271 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       286 Աճել է 15
6 Հսկողական փաստաթղթեր 218 Հսկողական փաստաթղթեր 208 Նվազել է -10
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 39 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 63 Աճել է 24
             
  2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1040 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2162 Աճել է 1122
2 Պաշտոնական գրություններ 765 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 27-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1053 Աճել է 288
3 Դիմումների պատասխաններ 275 Դիմումների պատասխաններ 1109 Աճել է 834

                       

  01.08.2018-31.08.2018

                                                       ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      2018թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև   նախորդ   տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5387 փաստաթուղթ, որից 3035 գրություն (այդ թվում 37-ը չեղարկված), 35 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1989 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 328 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2320:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 759 քաղաքացի, որից 233-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 217-ը՝ գրավոր դիմում, 309-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1989 դիմում, որից 1756-ը գրավոր է, 233-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1597-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 159-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 232-ը՝ (13%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 589-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2672 փաստաթուղթ՝ որից 20 մշակված օրենսդրական ակտ, 1307 գրություն, 1345 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1345 դիմումի պատասխանից օգոստոս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 163 դիմումի պատասխան, որից 112 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 38-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 13-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1508 պատասխան:

Ելքագրված 1345 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1226 (91%)-ը պարզաբանվել է, 34 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 66-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 19-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 238 (16%), աշխատանք տրամադրելու 232 (15%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 166 (11%), պետական նպաստների 166 (11%), բնակարան հատկացնելու 163 (11%), ավանդի փոխհատուցման 110 (7%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 57 (4%), աշխատանքային օրենսդրության 28 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 51 (22%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 50 (21%), պետական նպաստների 35 (15%), աշխատանք տրամադրելու 23 (10%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 22 (9%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 20 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 17 (7%), վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է հինգ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասնմեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է քսաներկու քաղաքացի:

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4101 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5387 Աճել է 1286
2 Պաշտոնական գրություններ 3095 Գրություններ, որից՝ 35-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3070 Նվազել է -25
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 167 Ներքին փաստաշրջանառություն 328 Աճել է 161
4 Քաղաքացիների դիմումներ 839 Քաղաքացիների դիմումներ 1989 Աճել է 1150
  ա. Գրավոր դիմումներ 672 ա. Գրավոր դիմումներ 1756 Աճել է 1084
  բ. Բանավոր դիմումներ 167 բ. Բանավոր դիմումներ 233 Աճել է 66
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 507 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 759 Աճել է 252
  ա. Գրավոր դիմումներ 76 ա. Գրավոր դիմումներ 217 Աճել է 141
  բ. Բանավոր դիմումներ 167 բ. Բանավոր դիմումներ 233 Աճել է 66
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       264 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       309 Աճել է 45
6 Հսկողական փաստաթղթեր 206 Հսկողական փաստաթղթեր 264 Աճել է 58
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 44 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ, որից՝ 20- փոխվարչապետի հանձնարարականներ 83 Աճել է 39
             
  2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1040 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2672 Աճել է 1632
2 Պաշտոնական գրություններ 739 Պաշտոնական գրություններ,   որից՝ 20-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1327 Աճել է 588
3 Դիմումների պատասխաններ 301 Դիմումների պատասխաններ 1345 Աճել է 1044

01.07.2018-31.07.2018 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

  2018թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 

2018թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6825 փաստաթուղթ, որից 4193 գրություն (այդ թվում 25-ը չեղարկված), 41 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2302 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 289 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2217:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 820 քաղաքացի, որից 254-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 228-ը՝ բանավոր դիմում, 338-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2302 դիմում, որից 2074-ը գրավոր է, 228-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1901-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 173-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 292-ը՝ (14%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 1125-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2344 փաստաթուղթ՝ որից 29 մշակված օրենսդրական ակտ, 1111 գրություն, 1204 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1204 դիմումի պատասխանից հուլիս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 101 դիմումի պատասխան, որից 64 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 19-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 18-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1305 պատասխան:

Ելքագրված 1204 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1092 (91%)-ը պարզաբանվել է, 44 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 41-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 27-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աշխատանք տրամադրելու 390 (22%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 296 (17%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 198 (11%), պետական նպաստների 178 (10%), բնակարան հատկացնելու 136 (8%), ավանդի փոխհատուցման 134 (8%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 69 (4%), աշխատանքային օրենսդրության 35 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 61 (27%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 35 (15%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 29 (13%), պետական նպաստների 27 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 19 (8%), աշխատանք տրամադրելու 16 (7%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 14 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է տասը քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասներեք ընդունելություն, որին մասնակցել է քսանինը քաղաքացի:

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

2017Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4271 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 6825 Աճել է 2554
Պաշտոնական գրություններ 3310 Գրություններ, որից՝ 41-օրենսդրական ակտի նախագիծ 4234 Աճել է 924
Ներքին փաստաշրջանառություն 177 Ներքին փաստաշրջանառություն 289 Աճել է 112
Քաղաքացիների դիմումներ 784 Քաղաքացիների դիմումներ 2302 Աճել է 1518
ա. Գրավոր դիմումներ 691 ա. Գրավոր դիմումներ 2074 Աճել է 1383
բ. Բանավոր դիմումներ 93 բ. Բանավոր դիմումներ 228 Աճել է 135
Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 426 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 820 Աճել է 394
ա. Գրավոր դիմումներ 90 ա. Գրավոր դիմումներ 254 Աճել է 164
բ. Բանավոր դիմումներ 93 բ. Բանավոր դիմումներ 228 Աճել է 135
գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       243 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       338 Աճել է 95
Հսկողական փաստաթղթեր 234 Հսկողական փաստաթղթեր 327 Աճել է 93
ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 50 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 81 Աճել է 31
           
2017Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1042 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2344 Աճել է 1302
Պաշտոնական գրություններ 736 Պաշտոնական գրություններ, որից՝   29-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1140 Աճել է 404
Դիմումների պատասխաններ 306 Դիմումների պատասխաններ 1204 Աճել է 898

01.06.2018-30.06.2018

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

      2018թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2018թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5672 փաստաթուղթ, որից 3180 գրություն (այդ թվում 39-ը չեղարկված),  40 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2178 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 274 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1563:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 944 քաղաքացի, որից 323-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 297-ը՝ գրավոր դիմում, 324-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2178 դիմում, որից 1855-ը գրավոր է, 323-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1669-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 186-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 180-ը՝ (10%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ,  հաշվետվություն,  հրավեր), իսկ 890-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2097 փաստաթուղթ՝ որից 22 մշակված օրենսդրական ակտ, 1281 գրություն, 794 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 794 դիմումի պատասխանից հունիս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 145 դիմումի պատասխան, որից 75 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 33-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ  են, իսկ 37-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 939  պատասխան:

Ելքագրված 794 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 627 (79%)-ը պարզաբանվել է, 60 (8%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 82-ը (10%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 25-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 323 (19%), աշխատանք տրամադրելու 249 (15%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 189 (11%), պետական նպաստների 187 (11%), բնակարան հատկացնելու 101 (6%), ավանդի փոխհատուցման 98 (6%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 73 (4%) և աշխատանքային օրենսդրության  24 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 94 (29%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 70 (22%), ավանդի փոխհատուցման 65 (20%), պետական նպաստների 31 (10%), աշխատանք տրամադրելու 25 (8%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 17 (5%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 14 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է  փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է  տասնյոթ քաղաքացի:

  2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ.  ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4527 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5672 Աճել է 1145
2 Պաշտոնական գրություններ 3474 Գրություններ, որից՝ 40-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3220 Նվազել է -254
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 220 Ներքին փաստաշրջանառություն 274 Աճել է 54
4 Քաղաքացիների դիմումներ 833 Քաղաքացիների դիմումներ 2178 Աճել է 1345
  ա. Գրավոր դիմումներ 685 ա. Գրավոր դիմումներ 1855 Աճել է 1170
  բ.  Բանավոր դիմումներ 148 բ.  Բանավոր դիմումներ 323 Աճել է 175
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 521 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 944 Աճել է 423
  ա. Գրավոր դիմումներ 87 ա. Գրավոր դիմումներ 297 Աճել է 210
  բ.  Բանավոր դիմումներ 148 բ.  Բանավոր դիմումներ 323 Աճել է 175
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       286 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       324 Աճել է 38
6 Հսկողական փաստաթղթեր 245 Հսկողական փաստաթղթեր 294 Աճել է 49
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 38 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 82 Աճել է 44
             
  2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈՒՆԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1167 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2097 Աճել է 930
2 Պաշտոնական գրություններ 788 Պաշտոնական գրություններ, որից՝  22-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1303 Աճել է 515
3 Դիմումների պատասխաններ 379 Դիմումների պատասխաններ 794 Աճել է 415

01.05.2018-31.05.2018

                                                     ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. մայիս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4464 փաստաթուղթ, որից 2727 գրություն (այդ թվում 53-ը չեղարկված), 37 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1424 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 276 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 805:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 754 քաղաքացի, որից 265-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 240-ը՝ գրավոր դիմում, 249-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1424 դիմում, որից 1159-ը գրավոր է, 265-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 949-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 210-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 180-ը՝ (16%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 161-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1110 փաստաթուղթ՝ որից 23 մշակված օրենսդրական ակտ, 808 գրություն, 279 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 279 դիմումի պատասխանից մայիս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 211 դիմումի պատասխան, որից 141 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 36-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 34-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 490 պատասխան:

Ելքագրված 279 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 205 (73%)-ը պարզաբանվել է, 39 (14%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (8%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 165 (17%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 147 (15%), պետական նպաստների 132 (13%), աշխատանք տրամադրելու 95 (10%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 74 (8%), բնակարան հատկացնելու 42 (4%), ավանդի փոխհատուցման 30 (3%), աշխատանքային օրենսդրության 21 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 92 (35%), ավանդի փոխհատուցման 36 (14%), պետական նպաստների 31 (12%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 26 (10%), աշխատանք տրամադրելու 26 (10%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 25 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 20 (8%), վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է վեց քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2017Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն  
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4852 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4464 Նվազել է -388  
2 Պաշտոնական գրություններ 3818 Գրություններ, որից՝ 37-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2764 Նվազել է -1054  
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 194 Ներքին փաստաշրջանառություն 276 Աճել է 82  
4 Քաղաքացիների դիմումներ 840 Քաղաքացիների դիմումներ 1424 Աճել է 584  
  ա. Գրավոր դիմումներ 646 ա. Գրավոր դիմումներ 1159 Աճել է 513  
  բ. Բանավոր դիմումներ 194 բ. Բանավոր դիմումներ 265 Աճել է 71  
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 672 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 754 Աճել է 82  
  ա. Գրավոր դիմումներ 115 ա. Գրավոր դիմումներ 240 Աճել է 125  
  բ. Բանավոր դիմումներ 194 բ. Բանավոր դիմումներ 265 Աճել է 71  
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       363 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       249 Նվազել է -114  
6 Հսկողական փաստաթղթեր 202 Հսկողական փաստաթղթեր 186 Նվազել է -16  
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 35 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 41 Աճել է 6  
               
  2017Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն  
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1213 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1110 Նվազել է -103  
2 Պաշտոնական գրություններ 873 Պաշտոնական գրություններ, որից՝   23-օրենսդրական ակտի նախագիծ 831 Նվազել է -42  
3 Դիմումների պատասխաններ 340 Դիմումների պատասխաններ 279 Նվազել է -61  

                                           01.04.2018-30.04.2018

                                                  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

      2018թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 

2018թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4615 փաստաթուղթ, որից 3685 գրություն (այդ թվում 43-ը չեղարկված), 27 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 685 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 218 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 927:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 469 քաղաքացի, որից 193-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 43-ը՝ գրավոր դիմում, 233-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 685 դիմում, որից 492-ը գրավոր է, 193-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 348-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 144-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 100-ը՝ (20%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 215-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 982 փաստաթուղթ՝ որից 18 մշակված օրենսդրական ակտ, 708 գրություն, 256 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 256 դիմումի պատասխանից ապրիլ ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 53 դիմումի պատասխան, որից 11 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 9-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 33-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 309 պատասխան:

Ելքագրված 256 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 182 (71%)-ը պարզաբանվել է, 46 (18%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 19-ը (7%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 9-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 58 (15%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 52 (13%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 45 (11%), պետական նպաստների 31 (8%), ավանդի փոխհատուցման 17 (4%), բնակարան հատկացնելու 15 (4%), աշխատանք տրամադրելու 13 (3%), աշխատանքային օրենսդրության 11 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (21%), պետական նպաստների 38 (20%), ավանդի փոխհատուցման 33 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 23 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 21 (11%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 21 (11%), աշխատանք տրամադրելու 3 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

  2017Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն  
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4218 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4615 աճել է   397-ով  
2 Պաշտոնական գրություններ 3284 Գրություններ 3712 որից՝ 27-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                         աճել է 428-ով                                    
 
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 246 Ներքին փաստաշրջանառություն 218 նվազել է 28-ով  
4 Քաղաքացիների դիմումներ 688 Քաղաքացիների դիմումներ 685 նվազել է 3-ով  
  ա. Գրավոր դիմումներ 553 ա. Գրավոր դիմումներ 492 նվազել է 61-ով  
  բ. Բանավոր դիմումներ 135 բ. Բանավոր դիմումներ 193 աճել է 58-ով  
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 544 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 469 նվազել է 75-ով  
  ա. Գրավոր դիմումներ 105 ա. Գրավոր դիմումներ 43 նվազել է 62-ով  
  բ. Բանավոր դիմումներ 135 բ. Բանավոր դիմումներ 193 աճել է 58-ով  
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       304 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       233 նվազել է 71-ով  
6 Հսկողական փաստաթղթեր 164 Հսկողական փաստաթղթեր 216 աճել է 52-ով  
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 29 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 35 աճել է 6-ով  
             
             
             
  2017Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն  
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1063 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 982 նվազել է 81-ով  
2 Պաշտոնական գրություններ 705 Պաշտոնական գրություններ 726 որից՝ 18-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                       աճել   է 21-ով  
 
3 Դիմումների պատասխաններ 358 Դիմումների պատասխաններ 256 նվազել է 102-ով  

                                              

       01.03.2018-31.03.2018

                                                        ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2018թ. մարտ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4913 փաստաթուղթ, որից 3726 գրություն, 33 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 941 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 213 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1217:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 628 քաղաքացի, որից 223-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 101-ը՝ գրավոր դիմում, 304-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում գրանցվել է 941 դիմում, որից 718-ը գրավոր է, 223-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 561-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 157-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 121-ը՝ (17%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 176-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Մարտ ամսվա ընթացքում ուսումնասիրվել ու ելքագրվել է քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմումների 343 պատասխան, որից 303-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, 27 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 13-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 90 (15%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 68 (11%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 64 (11%), պետական նպաստների 61 (10%), ավանդի փոխհատուցման 46 (8%), աշխատանքային օրենսդրության 17 (3%), աշխատանք տրամադրելու 16 (3%), բնակարան հատկացնելու 16 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 54 (24%), պետական նպաստների 40 (18%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 40 (18%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 38 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 30 (13%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 10 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1298 փաստաթուղթ՝ որից 63 մշակված օրենսդրական ակտ, 932 գրություն, 303 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 303 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 227 (75%)-ը պարզաբանվել է, 43 (14%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 17-ը (6%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 16-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

  2017Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն  
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5390 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4913 նվազել է 477-ով  
2 Պաշտոնական գրություններ 4019 Գրություններ 3759 որից՝ 33-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                           նվազել է 260-ով                                  
 
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 226 Ներքին փաստաշրջանառություն 213 նվազել է 13-ով  
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1145 Քաղաքացիների դիմումներ 941 նվազել է 204-ով  
  ա. Գրավոր դիմումներ 864 ա. Գրավոր դիմումներ 718 նվազել է 146-ով  
  բ. Բանավոր դիմումներ 281 բ. Բանավոր դիմումներ 223 նվազել է 58-ով  
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 783 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 628 նվազել է 155-ով  
  ա. Գրավոր դիմումներ 122 ա. Գրավոր դիմումներ 101 նվազել է 21-ով  
  բ. Բանավոր դիմումներ 281 բ. Բանավոր դիմումներ 223 նվազել է 58-ով  
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       380 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       304 նվազել է 76-ով  
6 Հսկողական փաստաթղթեր 270 Հսկողական փաստաթղթեր 288 աճել է 18-ով  
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 52 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 աճել է 21-ով  

 

  2017Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն  
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1396 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1298 նվազել է 98-ով  
2 Պաշտոնական գրություններ 822 Պաշտոնական գրություններ 995 որից՝ 63-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                   աճել   է 173-ով  
 
3 Դիմումների պատասխաններ 574 Դիմումների պատասխաններ 303 նվազել է 271-ով  

01.02.2018-28.02.2018

                                                      ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      2018թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4747 փաստաթուղթ, որից 3564 գրություն, 29 իրավական ակտի նախագիծ, 885 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 269 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 742:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 686 քաղաքացի, որից 81-ը ներկայացրել է գրավոր, 270-ը՝ բանավոր դիմում, 335-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում գրանցվել է 885 դիմում, որից 615-ը գրավոր է, 270-ը՝ բանավոր: Ստացված դիմումներից 466-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 149-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված դիմումներից 215-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, 275ին տրվել է համապատասխան ընթացք, իսկ 108-ը՝ (18%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր):

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 74 (15%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 60 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 56 (11%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 55 (11%), ավանդի փոխհատուցման 35 (7%), աշխատանք տրամադրելու 23 (5%), աշխատանքային օրենսդրության 14 (3%), բնակարան հատկացնելու 12 (2%) վերաբերյալ դիմումները:     Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 66 (24%), պետական նպաստների 49 (18%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 49 (18%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 27 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 23 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 17(6%) և աշխատանք տրամադրելու 5 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1208 փաստաթուղթ՝ որից 43 մշակված իրավական ակտ, 890 գրության, 275 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 275 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 192 (70%)-ը պարզաբանվել է, 39 (14%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 19-ը (7%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 25-ին (9%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

  2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4768 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4747 նվազել է 21-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3592 Գրություններ 3593 որից՝ 29-օրենսդրական

ակտի նախագիծ                                         աճել է 1-ով        

3 Ներքին փաստաշրջանառություն 188 Ներքին փաստաշրջանառություն 269 աճել է 81-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 988 Քաղաքացիների դիմումներ 885 նվազել է 103 -ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 722 ա. Գրավոր դիմումներ 615 նվազել է 107 -ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 266 բ. Բանավոր դիմումներ 278 աճել է 12 -ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 749 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 686 նվազել է 63-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 104 ա. Գրավոր դիմումներ 81 նվազել է 23-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 266 բ. Բանավոր դիմումներ 270 աճել է 4 -ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       379 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       335 նվազել է 44-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 225 Հսկողական փաստաթղթեր 214 նվազել է 11-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 37 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 60 աճել է 23-ով
           
           
  2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1102 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1208 աճել է 106-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 733 Պաշտոնական գրություններ 933 որից՝ 43-օրենսդրական

ակտի նախագիծ

աճել է 200-ով

3 Դիմումների պատասխաններ 369 Դիմումների պատասխաններ 275 նվազել է 94-ով

                                                           01.01.2018-31.01.2018

                                                  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

      2018թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2018թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4189 փաստաթուղթ, որից 3309 գրություն, 23 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 700 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 157 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 827:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 619 քաղաքացի, որից 73-ը ներկայացրել է գրավոր, 220-ը՝ բանավոր դիմում, 326-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում գրանցվել է 700 դիմում, որից 480-ը գրավոր է, 220-ը՝ բանավոր: Ստացված դիմումներից 609-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 91-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված դիմումներից 128-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, 234ին տրվել է համապատասխան ընթացք, իսկ 98-ը՝ (20%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 59 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 51 (11%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 42 (9%),պետական նպաստների 38 (8%), ավանդի փոխհատուցման 25 (5%), աշխատանք տրամադրելու 20 (4%), աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 12 (3%), բնակարան հատկացնելու 8 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 50 (23%), ավանդի փոխհատուցման 45 (20%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 38 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 33 (15%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 26 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 10 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 931 փաստաթուղթ՝ որից 28 մշակված իրավական ակտ, 669 գրության, 234 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 234 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 209 (89%)-ը պարզաբանվել է, 9 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ:

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

  2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4096 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4189 աճել է 93-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3185 Գրություններ 3332 աճել է 147-ով
3309 23 -իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 202 Ներքին փաստաշրջանառություն 157 նվազել է 45-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 709 Քաղաքացիների դիմումներ 700 նվազել է 9-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 490 ա. Գրավոր դիմումներ 480 նվազել է 10-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 219 բ. Բանավոր դիմումներ 220 աճել է 1-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 584 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 619 աճել է 35-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 73 ա. Գրավոր դիմումներ 73 անփոփոխ
  բ. Բանավոր դիմումներ 219 բ. Բանավոր դիմումներ 220 աճել է 1-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       292 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       326 աճել է 34-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 169 Հսկողական փաստաթղթեր 188 աճել է 19-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 47 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 42 նվազել է 5-ով
           
           
  2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1006 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 931 նվազել է 75-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 721 Պաշտոնական գրություններ 697 նվազել է 24-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 285 Դիմումների պատասխաններ 234 նվազել է 51-ով

  01.12.2017-31.12.2017  

                                                ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

      2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5400 փաստաթուղթ, որից 3964 գրություն, 44 իրավական ակտի նախագիծ, 1011 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 381 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 404-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 301-ը գրություն, 13-ը իրավական ակտի նախագիծ, 90-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1416, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 114-ը (101-ը` գրություն, 13-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 175-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 13 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 861 քաղաքացի, որից 138-ը ներկայացրել է գրավոր, 214-ը՝ բանավոր դիմում, 509-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 1011 դիմում, որից 795-ը քաղաքացիներից, 216-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 797-ը գրավոր է, 214-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 797 գրավոր դիմումներից 179-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 109-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 70-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 223 դիմում, 420ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 381-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 27 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 12-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 68 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 64 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 60 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 48 (6%), ավանդի փոխհատուցման 35 (4%), աշխատանք տրամադրելու 35 (4%) բնակարան հատկացնելու 25 (3%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 19 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 54 (25%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 40 (19%), ավանդի փոխհատուցման 32 (15%), պետական նպաստների 26 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 22 (10%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 16 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1311 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 930 գրություն, 381 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 381 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 241 (63%)-ը պարզաբանվել է, 105 (28%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 13ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 22-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

  2016Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4833 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5400 աճել է 567-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3601 Գրություններ 4008 աճել է 407-ով
3964 44 -իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 307 Ներքին փաստաշրջանառություն 381 աճել է 74-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 925 Քաղաքացիների դիմումներ 1011 աճել է 86-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 775 ա. Գրավոր դիմումներ 797 աճել է 22-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 150 բ. Բանավոր դիմումներ 214 աճել է 64-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 624 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 861 աճել է 237-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 149 ա. Գրավոր դիմումներ 138 նվազել է 11-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 150 բ. Բանավոր դիմումներ 214 աճել է 64-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       325 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       509 աճել է 184-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 312 Հսկողական փաստաթղթեր 289 նվազել է 23-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 53 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 67 աճել է 14-ով
           
           
  2016Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1461 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1311 նվազել է 150-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 856 Պաշտոնական գրություններ 930 աճել է 74-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 605 Դիմումների պատասխաններ 381 նվազել է 224-ով
             

 

                                               01.11.2017-30.11.2017

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                       Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

Ս.թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5055 փաստաթուղթ, որից 3552 գրություն, 54 իրավական ակտի նախագիծ, 1178 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 271 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 304-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 208-ը գրություն, 12-ը իրավական ակտի նախագիծ, 84-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1005, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 110-ը (95-ը` գրություն, 15-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 120-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 849 քաղաքացի, որից 188-ը ներկայացրել է գրավոր, 313-ը՝ բանավոր դիմում, 348-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 1178 դիմում, որից 1015-ը քաղաքացիներից, 163-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 865-ը գրավոր է, 313-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 865 գրավոր դիմումներից 195-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 119-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 76-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 114 դիմում, 393ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 362-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 18 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 13-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 214 (25%), պետական նպաստների 72 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 52 (6%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 49 (6%), ավանդի փոխհատուցման 34(4%), աշխատանք տրամադրելու 24 (3%) բնակարան հատկացնելու 20 (2%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 9 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 101 (32%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 92 (29%), ավանդի փոխհատուցման 37 (12%), պետական նպաստների 25 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 16 (5%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 15 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1238 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 876 գրություն, 362 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 362 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 272 (75%)-ը պարզաբանվել է, 63 (17%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (4%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

  2016Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4560 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5055 աճել է 495-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3355 Գրություններ 3606 աճել է 251-ով
3552 54 -իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 167 Ներքին փաստաշրջանառություն 271 աճել է 104-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1038 Քաղաքացիների դիմումներ 1178 աճել է 140-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 835 ա. Գրավոր դիմումներ 865 աճել է 30-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 203 բ. Բանավոր դիմումներ 313 աճել է 110-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 754 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 849 աճել է 95-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 167 ա. Գրավոր դիմումներ 188 աճել է 21-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 203 բ. Բանավոր դիմումներ 313 աճել է 110-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       384 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       348 նվազել է 36-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 228 Հսկողական փաստաթղթեր 230 աճել է 2-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 48 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 47 նվազել է 1-ով
           
           
  2016Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1287 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1238 նվազել է 49-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 785 Պաշտոնական գրություններ 876 աճել է 91-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 502 Դիմումների պատասխաններ 362 նվազել է 140-ով

 

                                                                                      01.10.2017-31.10.2017

                                                                                     ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5043 փաստաթուղթ, որից 3833 գրություն, 40 իրավական ակտի նախագիծ, 948 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 222 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 325-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 222-ը գրություն, 9-ը իրավական ակտի նախագիծ, 94-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 881, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 118-ը (105-ը` գրություն, 13-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 114-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 5 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 714 քաղաքացի, որից 174-ը ներկայացրել է գրավոր, 204-ը՝ բանավոր դիմում, 336-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 948 դիմում, որից 795-ը քաղաքացիներից, 153-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 744-ը գրավոր է, 204-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 744 գրավոր դիմումներից 138-ը (18%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 84-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 54-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 254 դիմում, 409ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 386-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 12 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 11-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 125 (17%), պետական նպաստների 95 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 55 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 55 (7%), ավանդի փոխհատուցման 42(6%), բնակարան հատկացնելու 23 (3%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 22 (3%), աշխատանք տրամադրելու 17 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 59 (29%), ավանդի փոխհատուցման 34(17%), պետական նպաստների 29 (14%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 27 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 18 (9%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 14 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1222 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 836 գրություն, 386 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 386 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 296 (77%)-ը պարզաբանվել է, 59 (15%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 18-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 13-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

  2016Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4158 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5043 աճել է 885-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3000 Գրություններ 3873 աճել է 873-ով
3833 40 -իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 220 Ներքին փաստաշրջանառություն 222 աճել է 2-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 938 Քաղաքացիների դիմումներ 948 աճել է 10-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 747 ա. Գրավոր դիմումներ 744 նվազել է 3-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 191 բ. Բանավոր դիմումներ 204 աճել է 13-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 612 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 714 աճել է 102-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 152 ա. Գրավոր դիմումներ 174 աճել է 22-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 191 բ. Բանավոր դիմումներ 204 աճել է 13-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       269 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       336 աճել է 67-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 198 Հսկողական փաստաթղթեր 232 աճել է 34-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 42 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 57 աճել է 15-ով
           
           
  2016Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1127 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1222 աճել է 95-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 711 Պաշտոնական գրություններ 836 աճել է 125-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 416 Դիմումների պատասխաններ 386 նվազել է 30-ով

   01.09.2017-30.09.2017

   ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4127 փաստաթուղթ, որից 3178 գրություն, 27 իրավական ակտի նախագիծ, 762 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 160 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 288-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 211-ը գրություն, 4-ը իրավական ակտի նախագիծ, 73-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 901, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   117-ը (111-ը` գրություն, 6-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 101-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 15 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 517 քաղաքացի, որից 85-ը ներկայացրել է գրավոր, 161-ը՝   բանավոր դիմում, 271-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 762 դիմում, որից 641-ը քաղաքացիներից, 121-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 601-ը գրավոր է, 161-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 601 գրավոր դիմումներից 146-ը (24%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 116-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 30-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 185 դիմում, 293ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 275-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 12 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 6-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 77 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 67 (11%), ավանդի փոխհատուցման 37 (6%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 32 (5%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 30 (5%), աշխատանք տրամադրելու 20 (3%) և բնակարան հատկացնելու 11 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 36 (22%), ավանդի փոխհատուցման 36 (22%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 32 (20%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 13 (8%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 10 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1040 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 765 գրություն, 275 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 275 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 210 (76%)-ը պարզաբանվել է, 43 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 12-ը (4%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   10-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

  2016Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3747 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4127 աճել է 380-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 2793 Գրություններ 3205 աճել է 412-ով
3178 27-իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 166 Ներքին փաստաշրջանառություն 160 նվազել է 6-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 788 Քաղաքացիների դիմումներ 762 նվազել է 26-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 657 ա. Գրավոր դիմումներ 601 նվազել է 56-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 131 բ. Բանավոր դիմումներ 161 աճել է 30-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 500 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 517 աճել է 17-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 173 ա. Գրավոր դիմումներ 85 նվազել է 88-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 131 բ. Բանավոր դիմումներ 161 աճել է 30-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       196 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       271 աճել է 75-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 178 Հսկողական փաստաթղթեր 218 աճել է 40-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 40 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 39 նվազել է 1-ով
           
           
  2016Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1034 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1040 աճել է 6-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 700 Պաշտոնական գրություններ 765 աճել է 65- ով
3 Դիմումների պատասխաններ 334 Դիմումների պատասխաններ 275 նվազել է 59-ով

 

                                                         ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4101 փաստաթուղթ, որից 3061 գրություն, 34 իրավական ակտի նախագիծ, 839 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 167 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 325-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 201-ը գրություն, 7-ը իրավական ակտի նախագիծ, 117-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 827, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   82-ը (71-ը` գրություն, 11-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 124-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 12 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 507 քաղաքացի, որից 76-ը ներկայացրել է գրավոր, 167-ը՝   բանավոր դիմում, 264-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից նախարարությունում ստացվել է 839 դիմում, որից 672-ը գրավոր, 167-ը բանավոր:

Գրանցված 672 գրավոր դիմումներից 207-ը (31%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 176-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 31-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 145 դիմում, 341ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 301-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 32 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 8-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 76 (11%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 54 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 50 (7%), ավանդի փոխհատուցման 42 (6%), աշխատանք տրամադրելու 24 (4%), պրոթեզավորման 22 (3%), տուն-ինտերնատ տեղավորելու 21 (3%), բնակարան հատկացնելու 17 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 51 (31%), ավանդի փոխհատուցման 36 (22%), պետական նպաստների 23 (14%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 21 (13%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 13 (8%) վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1040 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 739 գրություն, 301 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 301 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 233 (77%)-ը պարզաբանվել է, 36 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 17-ը (6%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   15-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի:

  2016Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ  

 

2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4685 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4101 նվազել է 584-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3618 Գրություններ 3095 նվազել է 523-ով
3061 34 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 195 Ներքին փաստաշրջանառություն 167 նվազել է 28-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 872 Քաղաքացիների դիմումներ 839 նվազել է 33-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 754 ա. Գրավոր դիմումներ 672 նվազել է 82-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 118 բ. Բանավոր դիմումներ 167 աճել է 49-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 469 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 507 աճել է 38-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 154 ա. Գրավոր դիմումներ 76 նվազել է 78-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 118 բ. Բանավոր դիմումներ 167 Աճել է 49-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

197 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

264 աճել է 67-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 209 Հսկողական փաստաթղթեր 206 նվազել է 3-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 32 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 44 աճել է 12-ով
           
           
  2016Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1106 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1040 նվազել է 66-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 767 Պաշտոնական գրություններ 739 նվազել է 28-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 339 Դիմումների պատասխաններ 301 նվազել է 38-ով

 

                                                               ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Ի կատարումն 14.05.2013թ. գործակարգավարական խորհրդակցության N13 կետի` ներկայացվում է տեղեկատվություն նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության կողմից հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4271 փաստաթուղթ, որից 3256-ը գրություն, 54-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 784-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 177-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 278-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 181-ը գրություն, 12-ը իրավական ակտի նախագիծ, 85-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 892, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   101-ը (88-ը` գրություն, 13-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 133-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 11 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 426 քաղաքացի, որից 90-ը ներկայացրել է գրավոր, 93-ը՝   բանավոր դիմում, 243-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 784 դիմում, որից 691-ը գրավոր, 93-ը բանավոր:

Գրանցված 691 գրավոր դիմումներից 267-ը (39%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 230-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 37-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 170-ը, 371ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 306-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 49 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 21-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 63 (9%),   պետական նպաստների 58 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 40 (6%), պրոթեզավորման 35 (5%), ավանդի փոխհատուցման 31 (4%), աշխատանք տրամադրելու 19 (3%), բնակարան հատկացնելու 19 (3%) և տուն-ինտերնատ տեղավորելու 18 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 31 (33%), ավանդի փոխհատուցման 25 (27%), պետական նպաստների 12 (13%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 12 (13%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1042 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 736 գրություն, 306 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 306 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 232 (76%)-ը պարզաբանվել է, 37 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 24-ը (8%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   13-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ   տեխնիկական խնդիրների հետևանքով համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 4-ով ավելի է:

 

 

  2016Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4800 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4271 նվազել է 529-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3695 Գրություններ 3310 նվազել է 385-ով
3256 54 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 238 Ներքին փաստաշրջանառություն 177 նվազել է 61-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 867 Քաղաքացիների դիմումներ 784 նվազել է 83-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 732 ա. Գրավոր դիմումներ 691 նվազել է 41-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 135 բ. Բանավոր դիմումներ 93 նվազել է 42-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 496 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 426 նվազել է 70-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 109 ա. Գրավոր դիմումներ 90 նվազել է 19-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 135 բ. Բանավոր դիմումներ 93 նվազել է 42-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

252 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

243 նվազել է 9-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 209 Հսկողական փաստաթղթեր 234 աճել է 25-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 28 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 50 աճել է 22-ով
           
           
  2016Թ. ՀՈՒLԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒLԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1035 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1042 աճել է 7-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 716 Պաշտոնական գրություններ 736 աճել է 20-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 319 Դիմումների պատասխաններ 306 նվազել է 13-ով

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Ի կատարումն 14.05.2013թ. գործակարգավարական խորհրդակցության N13 կետի` ներկայացվում է տեղեկատվություն նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության կողմից հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4527 փաստաթուղթ, որից 3428-ը գրություն, 46-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 833-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 220-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 289-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 163-ը գրություն, 16-ը իրավական ակտի նախագիծ, 110-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1040, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   94-ը (78-ը` գրություն, 16-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 151-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 521 քաղաքացի, որից 87-ը ներկայացրել է գրավոր, 148-ը՝   բանավոր դիմում, 286-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 833 դիմում, որից 685-ը գրավոր, 148-ը բանավոր:

Գրանցված 685 գրավոր դիմումներից 185-ը (27%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 136-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 49-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 173-ը, 435ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 379-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 39 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 17-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 64 (9%),   պետական նպաստների 56 (8%), ավանդի փոխհատուցման 48 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 44 (6%), բնակարան հատկացնելու 36 (5%) և աշխատանք տրամադրելու 31 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 56 (38%), պետական նպաստների 28 (19%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 27 (18%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 14 (9%)   և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 10 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1167 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 788 գրություն, 379 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 379 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 278 (73%)-ը պարզաբանվել է, 60 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 20-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   21-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեխնիկական խնդիրների հետևանքով համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 7-ով ավելի է:

            2016Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4408 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4527 աճել է 119-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3146 Գրություններ 3474 աճել է 328-ով
3428 46 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 266 Ներքին փաստաշրջանառություն 220 նվազել է 46-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 996 Քաղաքացիների դիմումներ 833 նվազել է 163-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 724 ա. Գրավոր դիմումներ 685 նվազել է 39-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 272 բ. Բանավոր դիմումներ 148 նվազել է 124-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 766 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 521 նվազել է 245-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 217 Հսկողական փաստաթղթեր 245 աճել է 28-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 50 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 38 նվազել է 12-ով
           
           
  2016Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1118 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1167 աճել է 49-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 786 Պաշտոնական գրություններ 788 աճել է 2-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 332 Դիմումների պատասխաններ 379 աճել է 47-ով

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դիմումների տեսության վերլուծություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ս.թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4852 փաստաթուղթ, որից  3781-ը գրություն, 37-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 840-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 194-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 276-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 157-ը գրություն, 7-ը  իրավական ակտի նախագիծ, 112-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 965, որից    հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից    74-ը (68-ը` գրություն, 6-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 128-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 672 քաղաքացի, որից 115-ը  ներկայացրել է գրավոր,  194-ը՝   բանավոր դիմում,  363-ը  դիմել է    ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 840 դիմում, որից 646 գրավոր, 194-ը բանավոր:

Գրանցված 646  գրավոր դիմումներից  169-ը (26%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 124-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 45-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 148-ը, 409ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 340-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 49 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 20-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 69 (11%),   պետական նպաստների 57 (9%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 50 (8%), պրոթեզավորման 45 (7%) և աշխատանք տրամադրելու  35 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 49 (25%),   ավանդի փոխհատուցման 42 (22%), պետական նպաստների 35 (18%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 24 (12%)  վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1213 ելքագրված փաստաթուղթ՝  873 գրություն, 340 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 340 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 258 (76%)-ը պարզաբանվել է, 42 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 30-ը (9%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   10-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է  փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է  երկու քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ   տեխնիկական խնդիրների հետևանքով  համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 8-ով ավելի է:

  2016Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4180 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4852 աճել է 672-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3017 Գրություններ 3744 աճել է  764-ով
37 37 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 182 Ներքին փաստաշրջանառություն 194 աճել է  12-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 981 Քաղաքացիների դիմումներ 840 նվազել է  141-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 779 ա. Գրավոր դիմումներ 646 նվազել է  133-ով
  բ.  Բանավոր դիմումներ 202 բ.  Բանավոր դիմումներ 194 նվազել է 8-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 393 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 309 նվազել է  84-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 172 Հսկողական փաստաթղթեր 202 աճել է  30-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 54 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 35 նվազել է  19-ով
           
           
  2016Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ    ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1053 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1213 աճել է  160-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 762 Պաշտոնական գրություններ 873 աճել է 111-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 291 Դիմումների պատասխաններ 340 աճել է  49-ով

 

 

Ս.թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4218 փաստաթուղթ, որից  3249-ը գրություն, 35-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 688-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 246-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 251-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 138-ը գրություն,  113-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  62-ը, որից 51-ը  գրություն, 11-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 981, որից  164-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 5 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 544 քաղաքացի, որից 105-ը  ներկայացրել է գրավոր,  135-ը՝   բանավոր դիմում: Նշված քաղաքացիներից  ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  ընդունարան է դիմել  304-ը:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 688 դիմում, որից 553 գրավոր, 135-ը բանավոր:

Գրանցված 553  գրավոր դիմումներից  109-ը (20%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 65-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 44-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 150-ը, 434ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 358-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 48 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 28-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման 57 (10%), պետական նպաստների 52 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 51 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 44 (8%), պրոթեզավորման 43 (8%) և աշխատանք տրամադրելու  29 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (30%),   ավանդի փոխհատուցման 36 (27%), պետական նպաստների 18 (13%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 17 (13%)  վերաբերյալ դիմումները:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1063 ելքագրված փաստաթուղթ՝  705 գրություն, 358 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 358 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 292 (82%)-ը պարզաբանվել է, 25 (7%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (6%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   18-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է  փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է  երկու քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ ապրիլ ամսվա հաշվետվության մեջ մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 5-ով ավելի է համակարգում տեխնիկական խնդիրների հետևանքով 18315-17, 17988-17, 17558-17, 16615-17 և 15466-17 մտից համարների բացթողնման պատճառով:

Ս.թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4768 փաստաթուղթ, որից  3528-ը գրություն, 64-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 988-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 188-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 437-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 257-ը գրություն,  180-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  168-ը, որից 144-ը  գրություն, 24-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 773, որից  225-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 10 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 370 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 988 դիմում, որից 722 գրավոր, 266-ը բանավոր:

Գրանցված 722  գրավոր դիմումներից  99-ը (14%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 59-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 40-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 131-ը, 399ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 369-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 5 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 25-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 106 (15%), ավանդների փոխհատուցման 93 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 66 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 47 (7%),  աշխատանք տրամադրելու  52 (7%) և բնակարան հատկացնելու 43 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 63 (24%), պետական նպաստների 57 (21%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 57 (21%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 21 (8%) և   հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 18 (7%), վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1102 ելքագրված փաստաթուղթ՝  733 գրություն, 369 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 369 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 300 (81%)-ը պարզաբանվել է, 34 (9%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 19-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   16-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել են  երկու քաղաքացի: Միաժամանակ մեկ ընդունելություն կայացել է աշխատակազմի ղեկավարի մոտ, որին մասնակացել է մեկ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

  2016Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն

1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4088 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4768 աճել է  680-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 2636 Գրություններ 3592 աճել է 956-ով
3528 64 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 236 Ներքին փաստաշրջանառություն 188 նվազել է  48-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1216 Քաղաքացիների դիմումներ 988 նվազել է 228-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 656 ա. Գրավոր դիմումներ 722 աճել է  66-ով
  բԲանավոր դիմումներ 560 բԲանավոր դիմումներ 266 նվազել է  294-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 686 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 370 նվազել է  316-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 214 Հսկողական փաստաթղթեր 225 աճել է  11-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 104 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 144 աճել է 40-ով
           
  2016Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒԿԱՏԱՐՎԱԾ    ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 888 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1102 աճել է  214-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 614 Պաշտոնական գրություններ 733 աճել է  119-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 274 Դիմումների պատասխաններ 369 աճել է 95-ով

Ս.թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4833 փաստաթուղթ, որից  3601-ը պաշտոնական գրություն, 925-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 307-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 464–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 254-ը պաշտոնական գրություն,  210-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  126-ը, որից 107-ը  պաշտոնական գրություն, 19-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1387, որից  312-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 49 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության  կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 23  իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 299 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 925 դիմում, որից 775 գրավոր, 150-ը բանավոր:

Գրանցված 775  գրավոր դիմումներից 113-ը (%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 67-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 46-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 178-ը, 663-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 605-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 47 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 11-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 105 (13%),  ավանդների փոխհատուցման 91 (12%), հումանիտար օգնության 68 (9%), աշխատանք տրամադրելու 52 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 51 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 46 (6%),  վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունները 80 (10%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 44 (29%), ավանդի փոխհատուցման 33 (22%) պետական նպաստների 28 (19%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 20 (13%), վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1461 ելքագրված փաստաթուղթ՝  856 պաշտոնական գրություն, 605 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 605 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 393 (65%)-ը պարզաբանվել է, 171 (28%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   18-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 372 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 299 Նվազել է  73- ով

քաղաքացիների դիմումներ -835 քաղաքացիների դիմումներ – 775 Նվազել է  60- ով

պաշտոնական գրություններ – 3355 պաշտոնական գրություններ – 3601 աճել է  246-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1287 ելքագրվել  է  փաստաթուղթ – 1461 աճել է 174 -ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս  քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն`  չորս  քաղաքացու մասնակցությամբ աճել 1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի  մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ անփոփոխ

 

 Ս.թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4560 փաստաթուղթ, որից  3355-ը պաշտոնական գրություն, 1038-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 167-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 421–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 213-ը պաշտոնական գրություն,  208-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  103-ը, որից 77-ը  պաշտոնական գրություն, 26-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1025, որից  228-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 62 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության  կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8  իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 372 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1038 դիմում, որից 835 գրավոր, 203-ը բանավոր:

Գրանցված 835  գրավոր դիմումներից 157-ը (19%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 108-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 49-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 141-ը, 502-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 487-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 14 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 60-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  հումանիտար օգնության 87 (11%),  ավանդների փոխհատուցման 77 (9%), , աշխատանք տրամադրելու 56 (7%), պետական նպաստների 41 (5%) վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունները 45 (5%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 50 (24%), ավանդի փոխհատուցման 35 (17%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 42 (21%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 28 (14%), ինչպես նաև հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 17 (8%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1287 ելքագրված փաստաթուղթ՝  785 պաշտոնական գրություն, 502 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 502 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 339 (68%)-ը պարզաբանվել է, 108 (21%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 30-ը (6%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   25-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 372 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 343 աճել է   29- ով

քաղաքացիների դիմումներ -835 քաղաքացիների դիմումներ – 747 աճել է   88- ով
պաշտոնական գրություններ – 3355 պաշտոնական գրություններ – 3000 աճել է  355-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1287 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1127 աճել է 160 -ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս  քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն`  հինգ քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել  է  1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի  մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ անփոփոխ

 

Ս.թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4158 փաստաթուղթ, որից  3000-ը պաշտոնական գրություն, 938-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 220-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 322–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 165-ը պաշտոնական գրություն,  157-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  105-ը, որից 87-ը  պաշտոնական գրություն, 18-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 879, որից  198-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 34 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 7 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 343 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 938 դիմում, որից 747 գրավոր, 191-ը բանավոր:

Գրանցված 747 գրավոր դիմումներից 121-ը (16%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 74-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 47-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 170-ը, համապատասխան ընթացք է տրվել 456-ին: Ընթացք ստացածներից 16-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 32 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 8-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  պետական նպաստների 85 (11%), ավանդների փոխհատուցման 80 (11%), հումանիտար օգնության 67 (9%), աշխատանք տրամադրելու 61(8%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 57(8%) վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունները 63 (8%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 54 (28%), ավանդի փոխհատուցման 44 (23%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 26 (14%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 17 (9%)   վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1127 ելքագրված փաստաթուղթ՝  711 պաշտոնական գրություն, 416 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 416 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 267 (64%)-ը պարզաբանվել է, 122 (29%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   11-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է հինգ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 343 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 304 աճել է   39- ով

քաղաքացիների դիմումներ –  747 քաղաքացիների դիմումներ –  788 Նվազել է  41 – ով
պաշտոնական գրություններ – 3000 պաշտոնական գրություններ – 2793 աճել է 207 -ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1127 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1034 աճել է  93-ով
փոխնախարարների երեք ընդունելություն` հինգ քաղաքացումասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացու մասնակցությամբ աճել է  1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել աճել է  1-ով

 

Ս.թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3747 փաստաթուղթ, որից  2793-ը պաշտոնական գրություն, 788-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 166-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 124-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 85-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 51 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 304 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 788 դիմում, որից 657 գրավոր, 131-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 173-ը ստացվել է  նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից, որից 77-ը ստացվել է ՀՀԿառավարության աշխատակազմից, որից 6-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 127-ը (19%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 93-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 34-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր):  Ստացված 657 գրավոր դիմումներից  154-ը դեռևս ուսումնասիրման փուլում է, 376-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 334-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, 19  դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 22-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  հումանիտար օգնության 68 (10%), պետական նպաստների 59 (9%), ավանդների փոխհատուցման 50(8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 48 (7%), սոցիալական աջակցության 48 (7%),  կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունների 39 (6%),   բնակարան հատկացնելու  33 (5%) և  աշխատանք տրամադրելու 33 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 45 (34%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 28 (21%), պետական  նպաստների 22 (17%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման  6 (5%)   վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1034 ելքագրված փաստաթուղթ՝  700 պաշտոնական գրություն, 334 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 334 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 201 (60%)-ը պարզաբանվել է, 110 (33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   8-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 961  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն,   որից  178-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

2016 թվականի օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4685 փաստաթուղթ, որից 3618-ը պաշտոնական գրություն, 872-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 195-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 126-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 55-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 42 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 872 դիմում, որից 754-ը գրավոր, 118-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 154-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 260-ը (34%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 172-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 88-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Ստացված դիմումներից 169-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 339-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել սոցիալական աջակցության 96 (12%), պետական նպաստների 63 (8%), հումանիտար օգնության 51(6%),  ավանդների փոխհատուցման 46(6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 42 (5%) և կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 39 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 33 (28), պետական  նպաստների 28 (24%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 16 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման  12 (10%), աշխատանք տրամադրելու 10 (8%) և  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 9 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1106 ելքագրված փաստաթուղթ՝  767 պաշտոնական գրություն, 339 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 339 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 234 (61%)-ը պարզաբանվել է, 124 (31%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 32-ը (6%) վերահասցեագրվել է  պետական այլ մարմիններ, իսկ 7-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 781 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 164-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

2016թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 270 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 244 աճել է  26- ով

քաղաքացիների դիմումներ –  872 քաղաքացիների դիմումներ –  867 աճել է  5- ով
պաշտոնական գրություններ – 3618 պաշտոնական գրություններ –3695 նվազել է    77-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1106 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1035 աճել է  71-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` երկու քաղաքացումասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացումասնակցությամբ անփոփոխ
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել անփոփոխ

 

 

2016 թվականի հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4800  փաստաթուղթ, որից 3695-ը պաշտոնական գրություն, 867-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 238-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 178-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 40-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 51 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 867 դիմում, որից 732-ը գրավոր, 135-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 109-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 335-ը (46%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 244-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 91-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 95-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 319-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 55 (8%), սոցիալական աջակցության 51 (7%),  ավանդների փոխհատուցման՝ 46(6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման՝ 35(5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 37 (27%) պետական  նպաստների՝ 35 (26%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 15 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 7(5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1035 ելքագրված փաստաթուղթ՝  716 պաշտոնական գրություն, 319 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 319 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 210 (66%)-ը պարզաբանվել է, 80 (25%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 22-ը (7%)վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ 7-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 6  իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է  920  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն, որից  209-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության կողմից նախապատրաստվել է 5 գրության և 1 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի: Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

 

2016թ. հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 244 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 435 նվազել է 189- ով

քաղաքացիների դիմումներ –  867 քաղաքացիների դիմումներ –  996 նվազել է 129- ով
պաշտոնական գրություններ – 3695 պաշտոնական գրություններ – 3412 աճել է 283-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1035 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 786 աճել է 249-ով
փոխնախարարի երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն` վեց քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել  է 1-ով
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել նախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ  նվազել  է  1 -ով

 

2016 թվականի հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4408 փաստաթուղթ, որից 3146-ը պաշտոնական գրություն, 996-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 266-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 184-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 78-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 56 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 996 դիմում, որից՝ 724-ը գրավոր, 272-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 163-ը ստացվել է  նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 227-ը (31%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 129-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 98-ը իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 144-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 332-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 67 (9%), պետական նպաստների 62 (9%), հումանիտար օգնության 51 (7%), կենսաթոշակի վճարման և վերանայման 40 (6%),  աշխատանքի տեղավորման 42 (6%) և սոցիալական աջակցության 35 (5%)   վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստի՝ 73 (27%), ավանդների փոխհատուցման 68 (25%), կենսաթոշակի վճարման և վերանայման 38 (14%) և հաշմանդամության խմբի 19 (7%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1118 ելքագրված փաստաթուղթ՝  786 պաշտոնական գրություն, 332 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 332 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 222 (67%)-ը պարզաբանվել է, 77 (23%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 22-ը (7%) վերահասցեագրվել  է  պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 4  իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է  907  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն, որից 139-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է 2 գրության և 2 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է վեց քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. մայիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 435 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը -393 աճել է 42- ով

քաղաքացիների դիմումներ –  996 քաղաքացիների դիմումներ – 981 աճել է 15-ով

պաշտոնական գրություններ – 3412 պաշտոնական գրություններ –  3017 աճել է 395-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 786 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1053 նվազել  է  267 -ով
փոխնախարարի երեք ընդունելություն` վեց քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ աճել է 2-ով
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել նախարարի մեկ   ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ  նվազել  է  1 -ով

2016 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4180 փաստաթուղթ, որից՝ 3017-ը պաշտոնական գրություն, 981-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 182-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 182-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 69-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 53 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 981 դիմում, որից 779-ը՝ գրավոր, 202-ը՝ բանավոր: Գրավոր դիմումներից 191-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 127-ը (16%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 115-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 112-ը իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 153-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 291-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 106 (14%), պետական նպաստների 75 (10%), աշխատանքի տեղավորման 42 (6%), հաշմանդամությանխմբի 33 (5%), հումանիտար օգնության 36 (5%), վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 82 (41%) ընտանեկան նպաստի՝ 49 (24%), դիմումների ընթացքի 28 (14%), կենսաթոշակի վճարման և չափի վերանայման 16 (8%), հաշմանդամության խմբի 11(6%) վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1053 ելքագրված փաստաթուղթ՝  762 պաշտոնական գրություն, 291 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 291 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 155 (53%)-ը պարզաբանվել է, 96(33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 32-ը (11%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 8-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 13 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 786ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 172-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է 9 գրության և 3 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. մայիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 393 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 428 նվազել է 35-ով

քաղաքացիների դիմումներ –  981 քաղաքացիների դիմումներ –  811 աճել է  170-ով

պաշտոնական գրություններ –  3017 պաշտոնական գրություններ –  3217 Նվազել է 200-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1053 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 1065 նվազել  է   12-ով
փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ  
նախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ  

2016 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4216 փաստաթուղթ, որից 3217-ը պաշտոնական գրություն, 811-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 191-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված փաստաթղթերից 153-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 62-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 31 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 811 դիմում, միաժամանակ  նախարարություն է  այցելել 428 քաղաքացի: Ստացված դիմումներից ներկայացվել է 542 գրավոր, որից 159-ը  նախարարություն այցելած քաղաքացիներից և 269-ը բանավոր  դիմումներ:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 117-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 43-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 74-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 148-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 319-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հումանիտար օգնության 82 (15%), ավանդների փոխհատուցման՝ 56 (10%), հաշմանդամության խմբի 31 (6%), ընտանեկան նպաստի29 (5%), կենսաթոշակի վճարման 29 (5%), տուն-ինտերնատ տեղավորելու 24 (4%), աշխատանք տրամադրելու 22 (4%) և լսողական սարք տրամադրելու 19 (4%)   վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 89 (33%), ընտանեկան նպաստի 45 (17%),  կենսաթոշակի վճարման 32 (12%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 29 (11%) և հաշմանդամության խմբի 25 (9%) վերաբերյալ դիմումները:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1065 ելքագրված փաստաթուղթ՝  746 պաշտոնական գրություն, 319 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 319 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 193 (60%)-ը պարզաբանվել է, 105 (33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 11-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 10-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 7 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 707 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 162-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է յոթ գրության և մեկ քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր: Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

2016թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. մարտ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 428 ընդունելության  բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 625 նվազել է 197-ով

քաղաքացիների դիմումներ –  811 քաղաքացիների դիմումներ – 1117 նվազել է  306-ով

պաշտոնական գրություններ –  3217 պաշտոնական գրություններ – 3078 աճել  է   139-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1065 ելքագրվել է  փաստաթուղթ -1072 նվազել  է   7-ով
փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն` երկու քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել է    1-ով
նախարարի մեկ   ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի մոտ   ընդունելություն չի կայացել  աճել է   1-ով

2016 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4389 փաստաթուղթ, որից 3078-ը պաշտոնական գրություն, 1117-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 193-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 215-ը ստացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմից, որից 85-ը վերջինիս կողմից ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 30 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 625 քաղաքացի: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1117 դիմում, որից  653-ը գրավոր, 464-ը բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 161-ը ներկայացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Նշված դիմումներից 131-ը (20%) պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 73-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 58-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 191-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 97 (15%), հումանիտար օգնության 72 (11%) կենսաթոշակի վճարման 53 (8%), աշխատանք տրամադրելու 39 (6%), ընտանեկան նպաստի 38 (6%) և հաշմանդամության խմբի 27 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 138  (30%),  կենսաթոշակի վճարման 52 (11%), ընտանեկան նպաստի՝ 47 (10%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 34 (7%), մայրության նպաստի 33 (7%), հաշմանդամության խմբի 26 (6%) և դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (9%)  վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1072 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 760 պաշտոնական գրություն, 312 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 312 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 222 (71%)-ը պարզաբանվել է, 58 (19%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 21-ը (7%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 11-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 678 ամրագրված ժամկետներով, որից՝  պետական կառավարման մարմիններից ստացված 212 հսկողական փաստաթղթերի կատարումը:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության կողմից նախապատրաստվել է երկու գրության պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

2016թ. մարտ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. փետրվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ Համեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 625 ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 686 նվազել է 61-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 1117 քաղաքացիների դիմումներ – 1216 նվազել է 99-ով
պաշտոնական գրություններ – 3078 պաշտոնական գրություններ – 2636 աճել է 43-ով
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 1072 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 888 աճել է 184-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ աճել է 1-ով
աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել աշխատակազմի ղեկավարի մեկ  ընդունելություն՝ կոլեկտիվ՝ 4 մասնակից նվազել է 1-ով
նախարարի մոտ  ընդունելություն չի կայացել նախարարի մոտ մեկ  ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել է 1-ով

2016 թվականի փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4088 փաստաթուղթ, որից 2636-ը պաշտոնական գրություն, 1216-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 236-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 214-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 104-ը վերջինիս կողմից ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից  ստացվել է 40 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է  այցելել 686 քաղաքացի, որոնցից 126-ը  ներկայացրել է գրավոր դիմում, իսկ 560-ին տրվել է բանավոր պարզաբանումներ: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1216 դիմում, որից  656 գրավոր, 560 բանավոր:

Նշված դիմումներից 126-ը (20%) պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 75 համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 51 իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 113ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 106 (16%), ընտանեկան նպաստի 44 (7%), հեռուսատատեսային ընդունիչ սարք հատկացնելու 39(6%), հումանիտար օգնության 36 (6%), հաշմանդամության խմբի 34 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման 181 (32%)ընտանեկան նպաստի՝ 52 (9%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 51 (9 %), մայրության նպաստի 49 (9%),թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի 43 (8.%), կենսաթոշակ 41 (7%)երեխայի խնամքի նպաստի 41 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 888 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 614 պաշտոնական գրություն, 274 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 274 դիմումի պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 214(78%) պարզաբանվել է, 31 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 14-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 15-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 3 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 471 ամրագրված ժամկետներով և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 214 հսկողական փաստաթղթերի կատարումը:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի մոտ կազմակերպվել է մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի  աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի, աշխատակազմի ղեկավարի մոտ մեկ կոլեկտիվ ընդունելություն՝ միևնույն հարցի վերաբերյալ չորս անձի մասնակցությամբ:

2016թ. փետրվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հունվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ Համեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 686 ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 350 աճել է 336-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 1216 քաղաքացիների դիմումներ – 604 աճել է 612-ով
պաշտոնական գրություններ – 2636 պաշտոնական գրություններ – 1968 աճել է 668-ով
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 888 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 532 աճել է 356-ով
փոխնախարարների մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացիների մասնակցությամբ նվազել է 1-ով
աշխատակազմի ղեկավարի մեկ ընդունելություն՝ կոլեկտիվ՝ 4 մասնակից աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել աճել է 1-ով
նախարարի մոտ մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել աճել է 1-ով

2016 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2443 փաստաթուղթ, որից 1838-ը պաշտոնական գրություն, 604-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 130-ը  ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 136-ը ստացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմից, որից 61-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 350 քաղաքացի: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 604 դիմում, որից 328 գրավոր, 276-ը բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 75-ը ներկայացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից: Նշված դիմումներից 68-ը պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 38-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 30-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 56-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Գրավոր  դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 41 (12%), ընտանեկան նպաստի վերաբերյալ 31 (9%), հումանիտար օգնության 24 (7%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի 22 (7%), հաշմանդամության խմբի 20 (6%), հեռուսատատեսային ընդունիչ սարք հատկացնելու 17 (5%), աշխատանք տրամադրելու 17 (5%) և կենսաթոշակի նշանակման 16 (5%)  վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 46 (17%), չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգի՝ 39 (14%), կենսաթոշակի՝ 36 (13%), երեխայի  ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 32 (12%), ընտանեկան նպաստի՝ 31 (11%), թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի՝ 31 (11%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 532 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 353 պաշտոնական գրություն, 157 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 157 դիմումի պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 114 (72%)-ը պարզաբանվել է, 20 (13%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (10%)վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 8-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 7 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է պետական կառավարման մարմիններից ստացված 127 հսկողական և 516 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի կատարումը:

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի: Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. հունվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2015թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ Համեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 350 ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 294 աճել է 56-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 604 քաղաքացիների դիմումներ – 804 նվազել է 200-ով
պաշտոնական գրություններ – 1968 պաշտոնական գրություններ – 3141 (ներառյալ ներքին փաստաթղթաշրջանառությունը) նվազել է 1173-ով
ներքին փաստաթղթաշրջանառություն – 130
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 532 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 751 նվազել է 219-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն՝ վեց քաղաքացիների մասնակցությամբ նվազել է 1-ով
Նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել Նախարարի մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել է 1-ով

Արխիվ     2015    2014     2013

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png