ՍՄԲԱՏ ՍԱԻՅԱՆ

Ծնվել է 1975 թվականին, Գորիսում:

Կրթությունը

1993 – 1998  ԵՊՀ, պատմության ֆակուլտետ

2002 – 2006  ԵՊՀ , իրավաբանական ֆակուլտետ (հեռակա, երկրորդ մասնագիտություն):

Վերապատրաստում(ները)

2001թ.  ՀՀ կառավարման դպրոց, «Կառավարման ապակենտրոնացման արդի հիմնախնդիրները», Երևան,
2001թ.  ՀՀ կառավարման դպրոց, «Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության համակարգի բարեփոխումների իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան,
2003թ.  USAID/PADCO, «Լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցում», Երևան
2004թ.  USAID/PADCO, «Սոցիալական ապահովագրության անհատական քարտերի համակարգի կիրառությունը», Կիև

Աշխատանքային փորձը

2000-2002 թ.  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, սոցիալական ապահովագրության վարչություն, 1-ին կարգի    մասնագետ

2002 –2002   հունվարից ապրիլ  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, սոցիալական ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովության վարչություն, սոցիալական ապահովագրության բաժին, բաժնի պետի պաշտոնակատար

2002 –2002   ապրիլից նոյեմբեր ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, սոցիալական ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովության վարչություն, սոցիալական ապահովագրության բաժին, բաժնի պետ

2002–2004   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, սոցիալական ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովության վարչություն, սոցիալական ապահովագրության բաժին, առաջատար մասնագետ

2004 – 2006   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, սոցիալական ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովության վարչություն, սոցիալական ապահովագրության բաժին, բաժնի պետ

2006–2010  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, սոցիալական ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովության վարչություն, վարչության պետ

2010-2012 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, կենսաթոշակային ապահովության վարչություն, վարչության պետ

2012-2017  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն, ծառայության պետի առաջին տեղակալ

2017թ.-ից ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, նախարարի տեղակալ

Ամուսնացած է:

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png