Գլխավոր Պետական հավաստագրի հիման վրա հաշմանդամի սայլակ և լսողական սարք տրամադրող կազմակերպություններ

Պետական հավաստագրի հիման վրա հաշմանդամի սայլակ և լսողական սարք տրամադրող կազմակերպություններ

Պետական հավաստագրի հիման վրա ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ՍԱՅԼԱԿ տրամադրող կազմակերպություններն են՝
  1. «ՆՈՐ ՈՐԱԿ» ՍՊԸ
  2. «ԲԱՐՐԻ» ՍՊԸ
  3. «ԿԱՄԱՐ» ՓԲԸ
  4. «ԴԱՆԻՆԻ» ՍՊԸ
  5. «ԼԻԱՐԺԵՔ ԿՅԱՆՔ» ՀԿ
  6. «ՊԼԱՆՏԱ ՍԱՆԱ» ՍՊԸ

_

Պետական հավաստագրի հիման վրա ԼՍՈՂԱԿԱՆ ՍԱՐՔ տրամադրող կազմակերպություններն են՝

1.  30 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող, տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրացած անձանց լսողական սարքերի տրամադրող կազմակերպություններ

1.1. «ԲԱՐՐԻ» ՍՊԸ
1.2. «ԿԻՆԴ-ԱՐՏ» ՍՊԸ
1.3. «ՆՈՐ ՈՐԱԿ» ՍՊԸ
1.4. «ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ» ՍՊԸ
1.5. «ԴԱՆԻՆԻ» ՍՊԸ
1.6. «ԱՐԱԲԿԻՐ» ՍՊԸ
1.7. «ԱՐՖԱ-ՄԵԴ» ՍՊԸ
1.8. «ՍՎՍ-ՄԵԴԻԿԱԼ» ՍՊԸ

_

2.  12-18 տարեկան երեխաներին և 18-ից մինչև 29 տարեկան (ներառյալ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց լսողական սարքերի տրամադրող կազմակերպություններ

2.1. «ԱՐԱԲԿԻՐ» ՍՊԸ
2.2. «ԱՐՖԱ-ՄԵԴ» ՍՊԸ
2.3. «ԿԻՆԴ-ԱՐՏ» ՍՊԸ
2.4. «ՍՎՍ-ՄԵԴԻԿԱԼ» ՍՊԸ

_

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png