Այլ

  1. Պետական մարմինների կողմից անձնական տվյալների մշակման ուղեցույց
  2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2021թ․ հուլիսի 29-ի N 116-Ա/1 հրամանը Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2018թ․ դեկտեմբերի 3-ի N 126-Ա/1 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին
  3. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի՝ 25.06.2018թ. թիվ 76-Ա/1 հրամանը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ազդարարման խումբ ստեղծելու մասին
  4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՇՈւԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈւԾՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈւԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԼՈւԾՈւՄՆԵՐ

5․ ՀՀ 2022թ․ պետական բյուջեով նախատեսվելիք միջոցների հաշվին իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություններին դրամաշնորհներ հատկացնելու նպատակով ստեղծված մրցութային հանձնաժողովներ

6. Մրցութային հանձնաժողովների որոշումը հաստատելու մասին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2022թ․ հունվարի 5-ի N 3-Ա/1 հրաման

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png