Ժողովրդագրություն

1. ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ