Ուսումնական դասընթացներ

ՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացի ծրագիր

Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների առցանց կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույց – 24.11.2021թ․

Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը, դասընթացի ծրագրի բովանդակությունը – 11.04.2022թ․

Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը, դասընթացի ծրագրի բովանդակությունը – 12.07.2022թ․

Ոսումնական նյութեր

Ուսումնական նյութեր

ԽՆԱՄԱՏԱՐ ԾՆՈՂ ԴԱՌՆԱԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

 

Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց և խնամատար ծնողների, ինչպես նաև հաշմանդամություն կամ առողջական խնդիրներ ունեցող երեխա խնամող խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց համար նախատեսված վերապատրաստման դասընթացի ժամանակացույցը հաստատելու մասին – 19․10․2022թ․

Ուսումնական նյութեր

Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց համար նախատեսված դասընթացի ժամանակացույցը հաստատելու մասին – 06.09.2022թ․

Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց համար նախատեսված դասընթացի ժամանակացույցը հաստատելու մասին- 27062022թ

Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց համար նախատեսված դասընթացի ժամանակացույցը հաստատելու մասին

Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց համար նախատեսված դասընթացի ժամանակացույցը հաստատելու մասին – 01.04.2022թ․

Խնամատար ծնող դառնալու ցանկացող անձանց համար նախատեսված դասընթացի ժամանակացույցը հաստատելու համար – 11․11․2021թ․

Ուսումնական նյութեր

Ոսումնական նյութեր

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Ուսումնական նյութեր
1. Դիմում­ների միասնական հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_դիմում.pdf

2. ՀՀ զբաղվածության ոլորտի գործառույթներ իրականացնող «Գործ» տեղեկատվական ենթահամակարգ
ԶՊԳ\Ուղեցույց_գործ.pdf

2. Ընտանիքների անապահովության գնահատման «Նպաստ» տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_ընտանեկան նպաստ.pdf

3. Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման և համապատասխան հերթացուցակի ձևավորման տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_սոց բնակ ֆոնդ.pdf

4. Սոցիալական արագ արձագանքման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգի տեսագրության մեջ  Գեոլոկացիա (տեղորոշում) բաժինը ներկայացված է 7:30-ից 9:41 րոպեների միջակայքում, իսկ Տունայցեր բաժինը՝ 31:26-ից 34:00 միջակայքում: