Գլխավոր ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ Փորձագետների հաշվետվություններ

Փորձագետների հաշվետվություններ

 1. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման բաժնի փորձագետ Լ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 1-ին եռամսյակ
 2. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման բաժնի փորձագետ Լ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 2-րդ եռամսյակ
 3. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման բաժնի փորձագետ Լ․ Մկտչյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 3-րդ եռամսյակ
 4. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման բաժնի փորձագետ Լ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 4-րդ եռամսյակ
 5. ՀՀ ԱՍՀՆ ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի փորձագետ Հ․ Վեզիրյանի հաշվետվություն – 2022թ․, 1-ին եռամսյակ
 6. ՀՀ ԱՍՀՆ ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի փորձագետ Հ․ Վեզիրյանի հաշվետվություն – 2022թ․, 2-րդ եռամսյակ
 7. ՀՀ ԱՍՀՆ ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի փորձագետ Հ․ Վեզիրյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 3-րդ եռամսյակ
 8. ՀՀ ԱՍՀՆ ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի փորձագետ Հ․ Վեզիրյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 4-րդ եռամսյակ
 9. ՀՀ ԱՍՀՆ ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչության փորձագետ Շ․ Թևանյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 1-ին եռամսյակ
 10. ՀՀ ԱՍՀՆ ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչության փորձագետ Շ․ Թևանյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 2-րդ եռամսյակ
 11. ՀՀ ԱՍՀՆ ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչության փորձագետ Շ․ Թևանյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 3-րդ եռամսյակ
 12. ՀՀ ԱՍՀՆ ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչության փորձագետ Շ․ Թևանյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 4-րդ եռամսյակ
 13. ՀՀ ԱՍՀՆ հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամությւոն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի փորձագետ Ս․ Ջիլավյանի հաշվետվություն – 2022թ․
 14. ՀՀ ԱՍՀՆ տեղեկատվության և հասրակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետ Ա․ Մարտիրոսյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 1-ին կիսամյակ
 15. ՀՀ ԱՍՀՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետ Ա․ Մարտիրոսյանի հաշվետվություն – 2-րդ կիսամյակ
 16. ՀՀ ԱՍՀՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետ Ա․ Խուդավերդյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 1-ին կիսամյակ
 17. ՀՀ ԱՍՀՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետ Ա․ Խուդավերդյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 2-րդ կիսամյակ
 18. ՀՀ ԱՍՀՆ կենսաթոշակային ապահովության և այլ դրամական վճարների վարչության փորձագետ Ռ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն 1 – 2022թ․
 19. ՀՀ ԱՍՀՆ կենսաթոշակային ապահովության և այլ դրամական վճարների վարչության փորձագետ Ռ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն 2 – 2022թ․ 
 20. ՀՀ ԱՍՀՆ կենսաթոշակային ապահովության և այլ դրամական վճարների վարչության փորձագետ Ռ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն 3 – 2022թ․ 
 21. ՀՀ ԱՍՀՆ հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի փորձագետ Լ. Հարությունյանի եռամսակային հաշվետվություն  1 – 2022 թ. 
 22. ՀՀ ԱՍՀՆ հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի փորձագետ Լ․ Հարությունյանի հաշվետվություն 2 -2022թ․ 
 23. ՀՀ ԱՍՀՆ հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի փորձագետ Նոնա Ահարոնյանի հաշվետվություն – 2022թ.
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png