Գլխավոր ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ Փորձագետների հաշվետվություններ

Փորձագետների հաշվետվություններ

 1. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման բաժնի փորձագետ Լ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 1-ին եռամսյակ
 2. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման բաժնի փորձագետ Լ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 2-րդ եռամսյակ
 3. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման բաժնի փորձագետ Լ․ Մկտչյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 3-րդ եռամսյակ
 4. ՀՀ ԱՍՀՆ ժողովրդագրության և սոցիալական երաշխիքների վարչության, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի փորձագետ Հ․ Վեզիրյանի հաշվետվություն – 2022թ․, 1-ին եռամսյակ
 5. ՀՀ ԱՍՀՆ ժողովրդագրության և սոցիալական երաշխիքների վարչության, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի փորձագետ Հ․ Վեզիրյանի հաշվետվություն – 2022թ․, 2-րդ եռամսյակ
 6. ՀՀ ԱՍՀՆ ժողովրդագրության և սոցիալական երաշխիքների վարչության, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի փորձագետ Հ․ Վեզիրյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 3-րդ եռամսյակ
 7. ՀՀ ԱՍՀՆ ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչության փորձագետ Շ․ Թևանյանի հաշվետվություն – 2022թ․
 8. ՀՀ ԱՍՀՆ ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչության փորձագետ Շ․ Թևանյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 2-րդ եռամսյակ
 9. ՀՀ ԱՍՀՆ ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչության փորձագետ Շ․ Թևանյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 3-րդ եռամսյակ
 10. ՀՀ ԱՍՀՆ հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամությւոն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի փորձագետ Ս․ Ջիլավյանի հաշվետվություն – 2022թ․
 11. ՀՀ ԱՍՀՆ տեղեկատվության և հասրակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետ Ա․ Մարտիրոսյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 1-ին կիսամյակ
 12. ՀՀ ԱՍՀՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետ Ա․ Խուդավերդյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 1-ին կիսամյակ
 13. ՀՀ ԱՍՀՆ կենսաթոշակային ապահովության և այլ դրամական վճարների վարչության փորձագետ Ռ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն – 2022թ․
 14. ՀՀ ԱՍՀՆ կենսաթոշակային ապահովության և այլ դրամական վճարների վարչության փորձագետ Ռ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 2-րդ եռամսյակ
 15. ՀՀ ԱՍՀՆ հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի փորձագետ Լ. Հարությունյանի եռամսակային հաշվետվություն – 2022 թ.
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png