Գլխավոր ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ Փորձագետների հաշվետվություններ

Փորձագետների հաշվետվություններ

  1. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման բաժնի փորձագետ Լ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 1-ին եռամսյակ
  2. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման բաժնի փորձագետ Լ․ Մկրտչյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 2-րդ եռամսյակ
  3. ՀՀ ԱՍՀՆ ժողովրդագրության և սոցիալական երաշխիքների վարչության, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի փորձագետ Հ․ Վեզիրյանի հաշվետվություն – 2022թ․, 1-ին եռամսյակ
  4. ՀՀ ԱՍՀՆ ժողովրդագրության և սոցիալական երաշխիքների վարչության, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի փորձագետ Հ․ Վեզիրյանի հաշվետվություն – 2022թ․, 2-րդ եռամսյակ
  5. ՀՀ ԱՍՀՆ ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչության փորձագետ Շ․ Թևանյանի հաշվետվություն – 2022թ․
  6. ՀՀ ԱՍՀՆ հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամությւոն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի փորձագետ Ս․ Ջիլավյանի հաշվետվություն – 2022թ․
  7. ՀՀ ԱՍՀՆ տեղեկատվության և հասրակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետ Ա․ Մարտիրոսյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 1-ին կիսամյակ
  8. ՀՀ ԱՍՀՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետ Ա․ Խուդավերդյանի հաշվետվություն – 2022թ․ 1-ին կիսամյակ
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png