Դասընթացներ

Մեկնարկում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններում, ՀՀ մարզպետարանների սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություններում, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժիններում, ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումներում սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու գործընթացում հավաստագրման ենթակա աշխատողների կողմից կիրառվող համակարգչային ծրագրերի ուսուցման դասընթացները:

Դասընթացները տեղի կունենան  ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն»  հիմնադրամում (ք. Երևան, Կ. Ուլնեցի, 68):

 

Դասընթացների կիզբը՝ 19.06.2017թ., ժամը` 10:00:

 

Թեստավորումը տեղի կունենա՝ 28.06.2017թ., ժամը՝ 11.00:

 

Դասընթացներին մասնակցելու համար, մինչև սույն թվականի հունիսի 5-ը, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3) ներկայացնել.

  • դիմում,
  • անձնագիր (կամ նույնականացման քարտ) և դրա պատճենը՝ 2 օրինակից,
  • երկու գունավոր լուսանկար` 4×6 չափսի,
  • ուսուցման դասընթացների արժեքը սահմանված չափով վճարելու փաստը հա­վաստող անդորրագիրը, եթե դիմորդը տարածքային մարմիններում քաղա­քացիական ծա­ռայության կամ համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող աշխատող չէ:

Ուսուցման դասընթացների մեկ ակադեմիական ժամի արժեքը սահմանված է 377 ՀՀ դրամ:

Վճարումը կատարվում է հետևյալ հաշվեհամարին՝

««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ

Հասցե`  ք. Երևան, Կ.Ուլնեցի 68

ՀՎՀՀ 02602449

Հ\Հ  163518012543
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Զեյթուն մ/ճ

Գործադիր տնօրեն Ա.Աբրահամյան

 

Անդորրագրում նշել վճարման նպատակը՝ «Ուսուցման դասընթացներ»  (անդորրագրի պատճենը ներկայացնել ««Նորք» ՍԾՏԻԿ» հիմնադրամ):

Դասընթացներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել նաև Ուսուցման թեմաների ընտրության ցանկը` նշելով դասընթացի բաժինները՝ համապատասխան ժամաքանակով:

ԿԻՍՎԵԼ