Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնները ձևավորում են համակարգող խորհուրդներ

Սոցիալական համագործակցության աշխատանքների համակարգման նպատակով՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնները ձևավորում են համակարգող խորհուրդներ։  

Տարածքային մակարդակում սոցիալական համագործակցության  համաձայնագրի կողմերն են՝ տարածքային կենտրոնները, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, սոցիալական ծառայություններ տրամադրող այլ կազմակերպությունները, ինչպես  նաև ֆիզիկական անձինք։ 

Խորհրդին անդամագրվելու հայտագրման համար ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝

  • սոցիալական աջակցության բնագավառում գործունեության փորձ,
  • սոցիալական ծառայությունների տրամադրման ծրագրերի իրականացում:

Խորհուրդը գործում է անհատական կազմի ձևավորվելուց հետո 2 տարի ժամկետով: 

Խորհրդին անդամության համար սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել Միասնական սոցիալական ծառայության համապատասխան տարածքային կենտրոններ՝ մինչև հունիսի 20-ը։

Առավել մանրամասն՝ https://rb.gy/jmo75

ԿԻՍՎԵԼ