Հրավիրվում են մասնագետներ՝ «Անձնական օգնականի ներդրման» պիլոտային ծրագրի շրջանակում մոդուլներ մշակելու և դասընթացներ վարելու համար

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտը, «Անձնական օգնականի ներդրման» պիլոտային ծրագրի շրջանակում նախատեսվող վերապատրաստման դասընթացների իրականացման համար, հրավիրում է համապատասխան մասնագետների՝ մոդուլներ մշակելու և դասընթացներ վարելու նպատակով։

Դասընթացի թեմաներն են՝

 • «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները և ժամանակակից մոտեցումները»,
 • «Անձնական օգնականի ծառայությունը»,
 • «Արդյունավետ հաղորդակցության ռազմավարությունը»,
 • «Աջակցություն՝ սոցիալական հարաբերություններին»,
 • «Անձնական օգնականի ծառայությունը՝ հենաշարժական խնդիրներ ունեցող անձանց համար»,
 • «Անձնական օգնականի ծառայությունը՝ հոգեկան և մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց համար»,
 • «Անձնական օգնականի ծառայությունը՝ զգայական խանգարում ունեցող անձանց համար»,
 • «Անձնական օգնականի ծառայությունը՝ տեսողական և լսողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար»,
 • «Բռնությունը և դրան արձագանքման ձևերը»,
 • «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեռական և վերարտադրողական առողջությունն ու իրավունքները»,
 • «Առաջին օգնությունը և շտապ օգնությունը»։

Լրացուցիչ դասընթացի (մասնագիտացված անձնական օգնականի ծառայության համար) թեմաներն են՝

 • «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող ծառայությունները»,
 • «Վարքային խնդիրներ ունեցող անձանց հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները»,
 • «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաղորդակցման այլընտրանքային մեթոդները»,
 • «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի բաղադրիչները»։

Մասնագետներն իրենց ինքնակենսագրականները կարող են ուղարկել info@nilsr.am էլեկտրոնային հասցեին՝ մայիսի 2-ը ներառյալ։

Հարցերի և լրացուցիչ տեղեկատվության համար՝ գրել Ազգային ինստիտուտի ֆեյսբուքյան էջին` https://bit.ly/442qG8u

«Անձնական օգնականի ծառայություն տրամադրելու կարգը և պայմանները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն՝ 2024 թվականի հունվարի 1-ից իրականացվելու է անձնական օգնականի տրամադրման ծառայություն՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախ ապրելու և համայնքում ներառվելու իրավունքի իրացման նպատակով։  

ԿԻՍՎԵԼ