Մարտի 21-ը՝ Դաունի համախտանիշի միջազգային օրն է

Մարտի 21-ն աշխարհում նշվում է որպես Դաունի համախտանիշի միջազգային օր:

Կարևորելով հաշմանդամություն, այդ թվում՝ Դաունի համախտանիշ ունեցող անձանց սոցիալական ներառման ապահովումն ու գնահատված կարիքին համարժեք ծառայությունների մատուցումը՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը շարունակում է այս ուղղությամբ օրենսդրական և ոլորտային բարեփոխումներ իրականացնել։

2023 թվականին ևս Դաունի համախտանիշ ունեցող անձանց, նախարարության համակարգմամբ, շարունակվում են տրամադրվել անհրաժեշտ ծառայություններ` նրանց ֆիզիկական, մտավոր կարողությունների ու կյանքի հիմնական հմտությունների զարգացման նպատակով։ Շարունակական աշխատանքներ են տարվում նաև վերջիններիս համայնքում և ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացման, ինչպես նաև շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ նրանց մուտքը կանխարգելելու ուղղությամբ։

Մշակվում է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2023-2027թթ․ համալիր ծրագիրը, որի հիմնական ուղղությունները նպատակ ունեն բացառել հաշմանդամության հիմքով խտրականության դրսևորումը, ապահովել միջավայրի, տեղեկատվության և հաղորդակցության, ինչպես նաև որակյալ ներառական կրթության իրավունքի ու այլ հիմնարար իրավունքների իրացման մատչելիությունը։

Դաունի համախտանիշ ունեցող անձանց սոցիալական ներառման ապահովումն ու նրանց ներուժի լիարժեք օգտագործումը հնարավո՛ր է, և այդ ուղղությամբ նախարարության ջանքերն ամենօրյա են ու հետևողական։

ԿԻՍՎԵԼ