ՀՀ ԱՍՀՆ կողմից «ԱՍՀՆ-ԴՄ-ԵԽՑԾ-23/9» ծածկագրով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհի հատկացման մրցույթի հրավեր

«ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

ԿԻՍՎԵԼ