ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից «ԱՍՀՆ-ԴՄ-ՀՍՎԾ-23/8» ծածկագրով հայտարարված դրամաշնորհի հատկացման մրցույթի հրավեր

«ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ»ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

ԿԻՍՎԵԼ