ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի Համալիր (Միասնական) սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքների բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագիր

ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի Համալիր (Միասնական) սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքների բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագիր

ԿԻՍՎԵԼ