ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից «ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաների ընտանիք վերադարձնելու և մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծառայություններ ծրագրի իրականացման նպատակով հայտարարված դրամաշնորհի հատկացման մրցույթի հրավեր

«ՀՀ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋՕՐՅԱ ԽՆԱՄՔ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԽՆԱՄՎՈՂ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԵԼՈՒ ՌԻՍԿԻ ԽՄԲՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԵՎ ՄՈՒՏՔԸ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԵԼՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

ԿԻՍՎԵԼ