ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից «Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված և հաստատություն մուտքը կանխարգելված երեխաների ընտանիքների բնաիրային օգնության փաթեթի տրամադրում» ծրագրի իրականացման նպատակով հայտարարված դրամաշնորհի հատկացման մրցույթի հրավեր

«ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔ ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՒՏՔԸ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ  ԲՆԱԻՐԱՅԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱԹԵԹԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

ԿԻՍՎԵԼ