Բուժատեխնիկական հանձնաժողովի գործառույթներն իրականացնում է Միասնական սոցիալական ծառայության ԲՍՓ և աջակցող միջոցներով ապահովման վարչությունը

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բուժատեխնիկական հանձնաժողովին վերապահված գործառույթներն այսուհետ իրականացնում է Միասնական սոցիալական ծառայության  ԲՍՓ և աջակցող միջոցներով ապահովման վարչությունը։

Աջակցող միջոցներ ստանալու իրավունք ունեցող անձինք կարող են դիմել՝

  • Օրթեզավորման և օրթեզի տեսակի նշանակման (բացառությամբ երեխաների),
  • առաջին անգամ վերին և/կամ ստորին վերջույթների պրոթեզավորման և պրոթեզի տեսակի նշանակման,
  • վերին և/կամ ստորին վերջույթների կրկնակի անդամահատման դեպքում նոր պրոթեզի տրամադրման,
  • վերին և ստորին վերջույթի պրոթեզների տեսակի փոփոխության, երաշխիքային սպասարկման ժամկետից դուրս գտնվող աջակցող միջոցների սահմանված ժամկետից շուտ տրամադրման,
  • երաշխիքային ժամկետում գտնվող աջակցող միջոցների հատկացման հետ կապված վիճահարույց դեպքերի,
  • աջակցող միջոցների, մասնավորապես՝ վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզների, ստորին վերջույթի հոդով օրթեզների և օրթոպրոթեզների վերանորոգման և դրա տեսակի սահմանված ժամկետից շուտ վերանորոգման իրականացման և օրենսդրությամբ սահմանված մի շարք այլ դեպքերում։     

Վերոնշյալ ծառայությունների վերաբերյալ համապատասխան եզրակացություն ստանալու համար քաղաքացիները կարող են դիմել հետևյալ հասցեով՝ ք․Երևան, Արմենակյան 129:

ԿԻՍՎԵԼ