Մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտների կամ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների բնակարանների նվիրաբերության գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ

ԿԻՍՎԵԼ