Քաղաքացիներն ինքնուրույն կարող են հաշվել կենսաթոշակի և ավանդի չափը

Այսուհետ կենսաթոշակի տրամադրման և ավանդների փոխհատուցման գումարի չափը քաղաքացիները կարող են հաշվել ինքնուրույն՝ Միասնական սոցիալական ծառայության www.socservice.am կայքում։

 «Կենսաթոշակի և ավանդի հաշվիչ» պատուհանում անհրաժեշտ է մուտքագրել աշխատանքային ստաժի կամ ներդրված ավանդի չափը (ռուբլիով) և համակարգն ինքնաշխատ կերպով կտեղեկացնի հասանելիք գումարի մասին։    

ԿԻՍՎԵԼ