ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց դրամաշնորհների հատկացման նպատակով անցկացված մրցույթի արդյունքում  հաղթող ճանաչված սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ծառայություններ մատուցող իրավաբանական կամ  իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունների ցանկ

Հավելված N 1

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի

նախարարի 2021թ. 04 փետրվարի N 18-Ա/1 հրամանի

 ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց դրամաշնորհների հատկացման նպատակով անցկացված մրցույթի արդյունքում  հաղթող ճանաչված սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ծառայություններ մատուցող իրավաբանական կամ  իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունների ցանկը, որոնց հետ կարող է կնքվել դրամաշնորհի պայմանագիր

 Ծրագրի անվանում

Չափ. Առաջին տեղը զբաղեցնող կազմակերպություն Ամսական շահառուների թիվ Պետական բյուջեից հատկացված գումար

(հազդրամ)

Թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ Լոտ 1 «Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ 23 36 859.293
«Մտավոր խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ» Լոտ 1 Երևան «Փրկություն» ԲՀԿ 50 30 858.000
Լոտ 3 Մարզ «Աստղացոլք» ՀԿ 50 11 339.000
Լոտ 4 Մարզ «Աստղավարդ» ՀԿ 25 15 429.000
«Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ» Լոտ 1-Երևան «Ջերմիկ Անկյուն» հիմնադրամ 14 18 741.000
Լոտ 3-Երևան «Ջերմիկ Անկյուն» հիմնադրամ 8 10 709.100
«Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող   18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ Լոռու մարզում» Լոտ 1–Լոռու մարզ «Վանաձորի տարեցների տուն» հիմնադրամ 55 27 507.200
«Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում» Լոտ 3 Մարզ «Առավոտ» ԲՀԿ 30 14 466 000
Լոտ 4 Մարզ «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ 32 14 599 200
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում» Լոտ 1– Երևան «Լիարժեք Կյանք» ՀԿ 30 6 340 000
Լոտ 2– Մարզ «Լիարժեք Կյանք» ՀԿ 60 12 947 800
Լոտ 3– Մարզ Մանկական զարգացման հիմնադրամ 35 6 621.600
«Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում» Լոտ 1 «Լիարժեք Կյանք» ՀԿ 30 10 735 000
«Անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ» Լոտ 1 «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» ԲՀ 100 53 909.728

«Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց  ցերեկային խնամքի ծառայություններ»

Լոտ 1-   Երևան Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 615 64 442.400
Լոտ 2-  Շիրակ Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 200 20 956.900
Լոտ 3-  Սյունիք Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 150 15 717.700
Լոտ 4-Կոտայք Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 120 12 574.200
Լոտ 6-Արարատ Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 100 10 478.4
Լոտ 7-              Լոռի Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 300 31 435.300
Լոտ 8-Գեղարքունիք Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 100 10 478.400
«ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաների ընտանիք վերադարձնելու և մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծառայություններ» ներառյալ «Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված և հաստատություն մուտքը կանխարգելված երեխաների ընտանիքների  բնաիրային օգնության փաթեթի տրամադրում» Լոտ 1 – Երևան «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ 35 1 824.100
Լոտ 12 – Երևան «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ 9 (ընտանիք) 2 181.700
Լոտ 2 – Կոտայք «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ 35 1 824.100
Լոտ 13 – Կոտայք «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ 9 (ընտանիք) 2 181.700
Լոտ 3 – Տավուշ «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ 35 1 824.100
Լոտ 14 -Տավուշ «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ 9 (ընտանիք) 2 181.700
Լոտ 9,            Գեղարքունիքի մարզ «Վորլդ Վիժն Հայաստան» Երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ 35 1 824.100
Լոտ 20 Գեղարքունիքի մարզ «Վորլդ Վիժն Հայաստան» Երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ 9 (ընտանիք) 2 181.700
Լոտ 10 – Լոռու մարզ «ԱՌԱՎՈՏ» ԲՀԿ 37 1 824.000
Լոտ 21 – Լոռու մարզ «ԱՌԱՎՈՏ» ԲՀԿ 11 (ընտանիք) 2 181.400
Լոտ 11 Շիրակի մարզ «Վորլդ Վիժն Հայաստան» Երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ 150 7 817.000
Լոտ 22 Շիրակի մարզ «Վորլդ Վիժն Հայաստան» Երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ 39 (ընտանիք) 9 350.000
«Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ» Լոտ 1 – Երևան «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ

1110

100,928.700
Լոտ 2 – Շիրակ «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 260 22 731.600
Լոտ 3 – Սյունիք «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 40 3 637.100
Լոտ 4 – Կոտայք «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 200 18 185.300
Լոտ 6 – Արարատ Հայկական  Կարիտաս ԲՀԿ 60 3 637.100
Լոտ 7 – Լոռի Հայկական  Կարիտաս ԲՀԿ 100 9 092.700
Լոտ 8 – Գեղարքունիք Հայկական  Կարիտաս ԲՀԿ 60 5 455.600
«Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ» Լոտ 1– Երևան Կանանց իրավունքների կենտրոն ՀԿ 60-70 7 997․100
Լոտ 2 – Շիրակ «Արևամանուկ» հոգեբանասոցիալական աջակցության հիմնադրամ 10 5 370.000
Լոտ 3 – Սյունիք «Սոսե Կանանց Հիմնահարցեր» ՀԿ 10-12 5 374.950
Լոտ 4 – Կոտայք «Կանանց հզորացման ռեսուրս կենտրոն» ՀԿ 11 5 375.000
Լոտ 5 – Արմավիր Երիտասարդ ավանգարդ ՀԿ 11 5 375.000
Լոտ 7 – Լոռի «Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» 10 5 374.800
Լոտ 8 – Գեղարքունիք «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 9 5 270.000
Լոտ 9 – Տավուշ «Երիտասարդ Տավուշ» ՀԿ 10-11 5 270.000
Լոտ 10 – Վայոց Ձոր «Դու մենակ չես» կանանց աջակցման ՀԿ 8-9 5 170.000
Լոտ 11 – Արագածոտն «Թալին հույս» սոցիալական ՀԿ 10 5 170.000
«Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ապաստարանի ծառայություններ» Լոտ 1– Երևան «Կանանց Աջակցման Կենտրոն» ՀԿ 10 6 112.700
Լոտ 2 – ՀՀ տարածք «Կանանց Աջակցման Կենտրոն» ՀԿ 10 6 112.700
«Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» Լոռու մարզ՝ Տաշիր Լիարժեք Կյանք ՀԿ 122 9 577 500
Լոտ 2  Տավուշի մարզ՝ Բերդ «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ 121 9 828.300
Լոտ 4  Արմավիրի մարզ՝ Արմավիր «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ 122 9 936 300
Լոտ 6  Կոտայքի մարզ՝ Բյուրեղավան ՍՕՍ մանկական գյուղեր 121 9 780.111
Լոտ 7  Տավուշի մարզ՝ Իջևան Վորլդ Վիժն Հայաստան 150 9 855.800
Լոտ 9 Արագածոտնի մարզ՝ Թալին Վորլդ Վիժն Հայաստան 150 9 937.100
Լոտ 10 Սյունիքի մարզ՝ Սիսիան Վորլդ Վիժն Հայաստան 125 9 855.800
Լոտ 11  Գեղարքունիքի մարզ՝ Ճամբարակ Կայուն զարգացման նախաձեռնությունների «Աստղացոլք» ՀԿ 200 9 000.000
Լոտ 15 Լոռու մարզ՝ Ալավերդի Վորլդ Վիժն Հայաստան 125 9 855.800
Լոտ 16  Արարատի մարզ՝ Արտաշատ Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ 121 9 855.800
Լոտ 17  Գեղարքունիքի մարզ՝ Գավառ Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ 121 9 855.800
Լոտ 19  Արմավիրի մարզ՝ Մեծամոր «Ընտանիք և Համայնք» ՀԿ 121 9 855.800
Լոտ 20  Վայոց Ձորի մարզ՝ Եղեգնաձոր Մանկական զարգացման հիմնադրամ 130 9 937.200
Լոտ 21  Վայոց Ձորի մարզ՝ Ջերմուկ Մանկական զարգացման հիմնադրամ 135 9 855.600
Լոտ 22  Շիրակի մարզ՝  Արթիկ «Ընտանիք և Համայնք» ՀԿ 122 9 937.300
ԿԻՍՎԵԼ