«Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ»

Հայտարարության փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ