«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում» ծրագիր

Հայտարարության փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ