«Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ» ծրագիր

Հայտարարության փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ