Վայոց Ձորի մարզի Եղեգանձորի համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնի վերանորոգման և կառուցման բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագիր

Փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ