ՍՊՎԾ 2 ծրագրի շրջանակում Եղեգնաձորի ՀՍԾՏԿ-ի վերանորոգման մրցույթ

Փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ