«Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների ծրագրի կազմակերպում և անցկացում» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհի տրամադրման համար հայտարարված մրցույթ

Հրավերի փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ