«Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին տրամադրվող սոցիալական հոգածության ծառայություններ

Հրավերի փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ