6 Հսկողական փաստաթղթեր 216 Հսկողական փաստաթղթեր 471 Աճել է 255
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 35 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 71 Աճել է 36
     
  2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 982 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2028 Աճել է 1046
2 Պաշտոնական գրություններ 726 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 28-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1117 Աճել է 391
3 Դիմումների պատասխաններ 256 Դիմումների պատասխաններ 911 Աճել է 655
ԿԻՍՎԵԼ