«Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության իրականացման ապահովում» ծրագիր

Հրավերի փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ