Հրավեր «Համայնքային ծառայություններ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհի տրամադրման համար հայտարարված մրցույթի

Հրավերի փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ