Հրավեր «Մտավոր և ֆիզիկական սահմանափակումներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման ծառայությունների տրամադրում» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհի տրամադրման համար հայտարարված մրցույթի

Հրավերի փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ